A Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomataképző programja
április 28, 2022
Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj
május 2, 2022

Átadták a habilitációs okleveleket, 227 főt doktorrá avattak

„Egy rektor életében az egyik legfontosabb esemény a doktori okleveleket átadó ünnepi Szenátusi ülés: itt ülnek önök között a jövő professzorai, egyetemi docensei, tanszékvezetői, dékánjai, akik teljesítménye meghatározza Egyetemünk jelenét és jövőjét” – fogalmazott a habilitációs oklevél átadási és doktorrá avatási ünnepségen megjelenteket köszöntő Dr. Czigány Tibor rektor.

Mivel a pandémia ideje alatt elismerések személyes átadására nem került sor, ezek a mostani alkalommal lettek pótolva.

A Szenátus ünnepi ülésének első napirendi pontja keretében a habilitációs okleveleket adták át. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény visszaadta az Egyetemnek azt a jogot, hogy habilitációt ítéljen oda azok számára, akik eredményes tudományos, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket, valamint magasszintű oktatói készségüket bizonyítják. Az oklevél tudományáguk területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházza fel a habilitáltakat.

Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy Szalmáné Dr. habil. Csete Mária nemzetközi dékánhelyettes, a Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék habilitált egyetemi docense a fenntartható térségfejlesztés és a klímaváltozás összefüggéseinek vizsgálatáért kapta meg oklevelét.

Szalmáné Dr. habil. Csete Mária dékánhelyettes habilitációs oklevelét veszi át Dr. Czigány Tibor rektortól
Kép forrása: bme.hu

Második napirendi pontként a doktori avatás következett. Az Egyetem Doktori Tanács doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítélt oda a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Karunkról hat doktorjelöltet avattak fel. Dr. Árva Gábor, Dr. Benedek Petra (Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék), Dr. Hortay Olivér (Pénzügyek Tanszék), Dr. Kovács Stefan (Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék), Dr. Munkácsi Noémi, Dr. Nagy László (Pénzügyek Tanszék) mondhatta el a doktorjelöltek fogadalomtételét.

Szívből gratulálunk!