Műszaki menedzser diploma a startup világban
november 24, 2021
MNB-BME Kutatási verseny és kiválósági ösztöndíj – 2021/2022 őszi félév
november 30, 2021

Déry Tibor-Díj – Rangos elismerést kapott Dr. Gács Anna

A díj Déry Tibor özvegyének végakarata alapján jött létre, aki vagyonával az irodalmi élet kimagasló alkotóink munkásságát kívánta támogatni. A pénzjutalommal járó kitüntetés forrása a Déry-hagyaték, beleértve a Déry-művek után keletkező jogdíjak összegét is. Az elismerés egyúttal Déry Tibornak is emléket állít, akinek idén ünnepeltük 127. születési évfordulóját. A kitüntetést az Artisjus székházában adták át 2021. november 15-én. 

Az elismerést odaítélő kuratórium elnöke Závada Pál, titkára az Artisjus főigazgatója, Dr. Szinger András, tagjai pedig Keresztesi József és Bán Zsófia. Az első Déry-díjat 1984-ben adták át (akkor még Déry Tibor-jutalom néven), azóta több százan részesültek az elismerésben. A korábbi díjazottak között szerepelnek olyan Írók-költők, mint Csoóri Sándor, Csukás István, Esterházy Péter, Spiró György és Ottlik Géza, illetve olyan irodalomtörténészek, kritikusok, esszéisták, mint Csűrös Miklós, Ferencz Győző, kovács Sándor Iván, Lengyel András, Németh G. Béla és Radnóti Sándor, Vida Gábor.

Az idei Déry-díjasokat a kuratórium tagjai laudálták. Dr. Gács Annát, a Szociológia és Kommunikációs Tanszék egyetemi docensét Závada Pál méltatta:

„Závada Pál:  Könnyek, megindultság, szorongás – Gács Anna Déry-díja elé

A Déry-díjjal nemcsak költők és szépprózaírók munkásságát igyekszünk elismerni, hanem a magyar irodalmi élet legjelesebb alkotói közül azokét is, akik az irodalom történetének, elméletének, műelemzésének-kritikájának, illetve oktatásának és a műfordításnak a legkitűnőbb művelői. Ha ilyen szempontból tekintünk az elmúlt két évtized életpályáira, rögtön eszünkbe kell hogy jusson Gács Annáé. (Zárójel: Ez a rögtön persze azt is jelenti, hogy ő már sok évvel ezelőtt is méltó lett volna bármilyen rangos elismerésre is.)  

Gács Annára tehát úgy gondolhatunk, mint aki a kortárs irodalom alkotásait folyamatosan a legavatottabb befogadói, értelmezői és megítélői figyelemmel kíséri. Ha azt próbáljuk fölvázolni, mi jellemzi az ő munkásságát, akkor ilyesmik juthatnak eszünkbe: rendkívül alapos fölkészültség, pontosan értő elemzés, higgadt, okos mérlegelés, amely egyúttal a nemzetközi elméletalkotás dimenzióiba is belehelyezi tárgyát; a mű mélyére hatolni képes, feltáróan alapos kutatói buzgalom; az akár tárgyában, akár megközelítésének módjában, akár megformálásában újszerűnek a fölismerése és fölmutatása; a már-már csalhatatlanul pontos, kiváló ízlésű és méltányos kritikai megítélés.”

A laudáció forrása: https://litera.hu/irodalom/publicisztika/van-mit-varni-es-van-mit-koszonni.html

További információ:

https://dalszerzo.hu/2021/11/15/atadtak-a-dery-dijakat-3/

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Závada Pál, író gratulál Dr. Gács Annának, a Szociológia és Kommunikáció Tanszék egyetemi docensének
Fotó: Fazekas István