Ezt a szakmát nem lehet tankönyvből megtanulni
március 10, 2017
„Az OB mindössze visszajelzés volt nekem, hogy nem halad rosszul a felkészülés a 2017-es országúti szezonra.”
március 13, 2017

Kari Kutatási Díj, 2017

– változtak a pályázati feltételek

A GTK immár tizenhárom éve díjazza főállású munkatársai kiemelkedő publikációs tevékenységét a Kari Kutatási Díjjal két kategóriában: junior és senior szinten. A Díj az elmúlt három év publikációiban megnyilvánuló tudományos tevékenységét értékeli. A senior kategóriában minimum feltétel egy legalább 50%-os „Web of Science-es” idegen nyelvű folyóiratcikk vagy egy monográfia, egyébként pedig minél több publikációval rendelkezik egy pályázó, annál nagyobb esélye van a díj elnyerésére. A ponttáblázat kiemelten díjazza a nemzetközi publikációkat.

Idén először közvetlenül lehet a díjra pályázni. A pályázati kiírás a Tudományos Előmeneteli Kézikönyv 26-27. oldalán olvasható (https://www.gtk.bme.hu/munkatarsaknak/tudomanyos-elomeneteli-kezikonyv). Pályázni egyszerű: az MTMT-ből kimásolt publikációs listát mellékelve a Kar weboldaláról letölthető pontösszegző Excel táblázatot kell kitölteni. Az MTMT-ből kimásolt listán minden publikáció mellett automatikusan szerepel egy sorszám. Az Excel megfelelő rubrikájában ezt a számot kell feltüntetni oly módon, hogy látszódjék, melyik pont melyik publikációra vonatkozik. A pályázóknak különös gondot kell fordítaniuk arra, hogy az MTMT-ben rögzített publikációikat a megfelelő pontszámú kategóriába sorolják be, és hogy figyeljenek oda, bizonyos kategóriájú publikációkkal (például recenzióval vagy megjelent konferencia előadás szöveggel) csak meghatározott pontszámot lehet elérni.

A két file-t (az MTMT-ből generált pdf-et és a kitöltött Excelt) végül Láng Benedek tudományos dékánhelyettesnek (lang@filozofia.bme.hu) lehet elküldeni március 24-e, péntek 12:00-ig. A pályázatokat egy három fős szakmai bizottság bírálja el. Akinek a legtöbb a pontja, az nyer!