EELISA „Innováció és vezetés” mesterkurzus
október 14, 2022
Ujvári János diplomadíj-pályázat
november 2, 2022

Kitüntetésben részesítették Dr. Benedek Andrást, a Műszaki Pedagógiai Tanszékünk oktatóját

Az oklahomai University of Oklahoma 1996-ban alapította meg a Nemzetközi Felnőtt- és Továbbképzés Hírességek csarnokát (International Adult and Continuing Education Hall of Fame (IACE Hall of Fame)  

A IACE Hall of Fame olyan továbbképzés és a felnőttképzés területén dolgozó oktatókat díjaz, akik munkája inspirációként szolgálhat a felsőoktatásban tanítók új generációja számára. Minden évben a világ minden tájáról kiválasztanak néhány oktatót a felnőtt- és továbbképzési intézményekből, hogy bekerüljenek a Nemzetközi Felnőtt- és Továbbképzés Hírességek Csarnokába. 

A Hírességek Csarnokában való megjelenés elismeri, hogy a díjazottak kiemelkedő hozzájárulást tettek a felnőttképzés és a továbbképzés területén, kulcsfontosságú kapcsolatot teremtettek az erőforrások és a tanulók között. Mindannyian maguk is példaértékűek az egész életen át tartó tanulás (lifelong learing) folyamatában, és maradandó benyomást tettek a velük kapcsolatba került hallgatók, intézmények és szervezetek körében.

 

Örömmel számolunk be arról, hogy a 26. Hall of Fame díjazottjai között volt Dr. Benedek András, a BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék professor emeritusa, az MTA doktora is. 

Dr. Benedek András a magyarországi szakképzési és felnőttképzési kutatások-fejlesztések nemzetközileg is elismert személyisége. Az elmúlt 40 évben jelentős szerepeket vállalt a felnőttképzés szakmai fejlesztésében, fontosságának tudatosításában. Fő kutatási szakterületei: a szakképzés szerkezete, a szakképzés és felnőttképzés pedagógiája, formális és informális tanulás, mobil és vizuális tanulás, amelyekkel kapcsolatban több száz tudományos – a Magyar Tudományos Művek Tárának rendszerében is fellelhető – közlemény köthető a nevéhez. 

Kutatóként és politikai döntéshozóként jelentős mértékben hozzájárult a szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez, közelebb hozva azt az európai mainstream irányokhoz. Ennek keretein belül részt vett a felnőttképzés első jogi szabályozásának előkészítésében és elfogadásában. Ez az előremutató és innovatív kezdeményezés Magyarország gazdasági és politikai realitásához igazodott. 1990-ben megalapította az Országos Szakképzési Intézetet, amelynek első főigazgatója volt. 

A díjazott több mint 300 publikáció szerzője, rendszeres előadója rangos hazai és nemzetközi felnőttképzési konferenciáknak. A Magyar Felnőttképzési Enciklopédia (2002) főszerkesztője. 

Dr. Benedek András a 80-as évek elején az MTA pedagógiai kutatócsoportjának főmunkatársa, valamint az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója volt, majd 1984 és 1990 között az Országos Pedagógiai Intézet szakképzési igazgatója, főigazgató-helyettese, majd főigazgatója lett. A díjazott 1982 óta tanít a felsőoktatásban, 1986-tól Egyetemünk munkatársa, ahol 1996-ban habilitált, 1998-ban pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. 2005-től a BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet igazgatója, majd a Műszaki Pedagógia Tanszék vezetője volt 2015-ig. 

Számos UNESCO, OECD, ILO, Világbank és EU projektben vett részt humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatban. Emellett együttműködött néhány vezető kutatóközösséggel a felnőttoktatás finanszírozásában, a tanári szakma fejlesztésében, valamint a digitális tanításban és tanulásban. 

Pedagógusként számára lényeges küldetés a hallgatók tanulás iránti igényének felkeltése, és annak az élet teljes hosszán át történő fenntartása, illetve a sikeres tanulás módszereinek a hatékony átadása. 

2019-ben elnyerte az EDEN (European Distance and E-Learning Network) Senior Fellow díját is a távoktatás és az e-learning népszerűsítéséért. A díjazott munkásságát továbbá számos állami kitüntetéssel is ismerték el: Trefort Ágoston-díjjal (2020), József Nádor Emlékéremmel (2016), valamint Apáczai Csere János-díjjal (2008) kiemelkedő oktatási és tudományos tevékenysége elismeréseként, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével (polgári tagozat) (2006), amely Magyarország egyik legmagasabb állami kitüntetése.