Egy Szuperkupa megszervezése
június 9, 2016
Felhívás
június 15, 2016

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj felhívásai

Új Nemzeti Kiválóság Program – ösztöndíjpályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hazai kutatók és alkotóművészek utánpótlására és pályán tartásuk támogatására

Pályázók köre: Az ÚNKP ösztöndíjpályázatai olyan, a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzéseiben,mesterképzéseiben vagy doktori képzéseiben részt vevő hallgatókat, doktorjelöltjeket és 40 év alatti oktatókat-kutatókat támogatnak, akik kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet végeznek, illetve abban kiváló teljesítményt nyújtanak.
A program célja, hogy minden tudományos és művészeti területen támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, az elindulást, majd a pályán tartást a tudományos és művészeti pályán, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, fiatal kutatók és alkotók munkáját.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap

  • Alapképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kreditig): 75.000.-
  • Mesterképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kredit után): 100.000.-
  • Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000.-
  • Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató: 150.000.-
  • Doktorjelölt: 250.000.-
  • Posztdoktor I.*: 300.000.-
  • Posztdoktor II.**: 350.000.-

*Posztdoktor I.: 2 éven belül PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban-, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.
**Posztdoktor II.: 2 éven túl PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban-, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

Benyújtási határidő: A pályázatokat a minisztériumi kiírás alapján 2016. június 10. és 2016. június 27. között lehet benyújtani. Ugyanakkor a BME kéri az érdeklődőket, hogy ezt lehetőség szerint június 17. és június 27. között tegyék meg, mivel az intézmény addigra alakítja ki a pályázatok kezelésével kapcsolatos belső folyamatait.

A pályázati dokumentáció elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=2&type=206&year=2016#!DocumentBrowse

Az ÚNKP pályázattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon lesznek elérhetők: www.bme.hu/unkp

Aktuális híreink