A GTK műszaki menedzser alapszakos távoktatásának pozitív tapasztalatai hallgatói szemüvegen keresztül
október 5, 2020
Fájdalommal búcsúzunk Major Ivántól, a GTK professor emeritusától
október 5, 2020

Next level education – angol nyelvű mesterszakok a GTK-n

interjú Dr. Koltai Tamással, a GTK dékánjával és a Vezetés és szervezés mesterszak szakfelelősével

A GTK kari stratégiájának része a nemzetközivé válás, melynek az angol nyelvű mesterszakok elindítása egyik jelentős elemét képezi. Cikksorozatunkban a szakfelelősöket kérdeztük az új képzések érdekességeiről és az első év tapasztalatairól. Az angol nyelvű Vezetés és szervezés mesterszakról Dr. Koltai Tamással beszélgettünk.

2019 szeptemberétől már angol nyelven is indul a Vezetés és szervezés mesterképzési szak. Ön mit emelne ki a képzéssel kapcsolatban? Mit tart erősségének?
Nagy múltra visszatekintő, a gazdálkodási képzési terület egyik klasszikusnak mondható szakáról van szó, mely a 2008/2009-es tanév őszi félévében indult először magyar nyelven karunkon, tavaly pedig már az angol nyelvű programra is lehetett jelentkezni. 
A Vezetés és szervezés nappali mesterképzést azoknak a hallgatóinknak ajánlunk, akik a menedzsment szakma mesterei akarnak lenni – akik mélyebb elméleti alapokra építve szeretnék megtanulni a korszerű vezetési és szervezési ismereteket. Azon hallgatóknak, akik még nem rendelkeznek munkatapasztalattal, a Vezetés és szervezés mesterszak, a munkatapasztalattal rendelkező jelentkezők számára pedig a Master of Business Adminsitration (MBA) részidős mesterszak elvégzését javasoljuk.
Képzésünk különlegessége – valamennyi szakunk esetében –, hogy magán viseli a műegyetemi környezet sajátosságait. Olyan vezetőket igyekszünk képezni, akik tisztában vannak a műszaki-technikai haladás szakterületüket érintő következményeivel és a menedzseri munkában is ismerik és alkalmazni tudják az informatika gyors fejlődése következtében rendelkezésre álló korszerű adatelemzési és döntéstámogatási módszereket.

Dr. Koltai Tamás, a GTK dékánja és a vezetés és szervezés mesterszak szakfelelőse

Ez a második év, hogy angol nyelvű mesterképzések indulnak a GTK-n. Milyen népszerűségnek örvend a Vezetés és szervezés mesterképzés angol nyelven? 
A külföldi hallgatók egy része a Stipendium Hungaricum ösztöndíjat elnyerők közül kerül ki – az ő körükben kimagasló az érdeklődés. Idén több mint 500-an jelentkeztek a Vezetés és szervezés mesterszakra. Közülük választottuk ki egy nagyon szigorú felvételi eljárás során azt a 29 főt, akik megkezdhették képzésünket az ösztöndíjprogram keretében.
Örvendetes módon sok magyar és Erasmus ösztöndíjas hallgató is szívesen választja az angol nyelvű mesterképzéseink közül a Vezetés és szervezés mesterszakot, illetve hallgatja a program egyes tantárgyait. 
Úgy érzem, sikeres szakot hoztunk létre. Vannak olyan magyar hallgatóink is, akik angolul szeretnének tanulni. Közülük néhányan más képzési formában, vagy külföldön az alapszakot angolul végezték el – ők most örömmel iratkoznak be mesterszakunkra, hogy Magyarországon folytathassák a korábban angolul megkezdett tanulmányaikat.

Ön milyen különbséget lát a magyar és angol nyelvű kurzusokban? 
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a magyar és angol nyelvű szakoknak azonos mintatanterve és követelménye legyen – így szakmai tartalomban nincs különbség a két eltérő nyelvű mesterképzés között. Nagy örömmel fogadjuk, ha a magyar programba beiratkozott hallgatók néhány tárgyat az angol képzésben végeznek el, így lehetőségük nyílik kipróbálni, milyen is angol nyelven tanulni. 
Az angol nyelvű képzés hallgatói többféle területről, nagyon különböző háttérrel érkeznek – mérnöki (Industrial Engineering) területen, üzleti iskolákban (Business School) végzettek folytatják itt tanulmányaikat. Külön öröm számunkra, hogy tárgyaink egy részét szívesen választják a neves nyugat-európai egyetemeken Industrial Engineering képzésben résztvevő, Erasmus ösztöndíjas hallgatók is. Ez a sokszínűség a különböző szakterületek szinergiáinak kihasználását teszi lehetővé. A korszerű menedzser képzések egyik követelménye, hogy összehozza és kihasználja a különböző területek szakembereinek ismereteit komplex problémák hatékony megoldása érdekében.

(…)a sokszínűség a különböző szakterületek szinergiáinak kihasználását teszi lehetővé.

A tavalyi év bizonyára kihívásokban gazdag volt, hiszen ez volt az első év, hogy idegen nyelvű mesterképzések indultak. Milyen tapasztalatai vannak az első év befejeztével, mire kell a továbbiakban odafigyelni? 
Természetesen az első év, mint minden újdonság esetében kísérleti év volt, de nagyon figyeltünk arra, hogy minden zökkenőmentesen menjen. A külföldi hallgatók sokkal intenzívebb támogatást igényelnek, ezért erős Nemzetközi Hallgatói Irodát építettünk ki, ahol a hallgatók tanulmányi előrehaladását, valamint az egyetemi, társadalmi, kulturális beilleszkedésüket is tudjuk támogatni.
Az angol nyelvű Vezetés és szervezés mesterszakot megkezdő hallgatók előképzettsége elég vegyes, így fontos feladatunk, hogy alapismereteiket homogenizáljuk.
Kiemelt feladatunk, hogy a jövőben egyre több külföldi oktató vegyen részt a képzésben.
Fontos volt továbbá, hogy azt az igazgatási infrastruktúrát is megteremtsük angol nyelven, ami magyarul már a hallgatók rendelkezésére áll: jól érthető és igényes szabályzatok, hivatalos dokumentumok, tantárgyleírások, tananyagok és segédanyagok, amelyek segítségével színvonalas nemzetközi képzést tudunk nyújtani minden hallgatónak.

Mit jelent az angol nyelvű szakok elindítása a Kar szempontjából és mit az egyes szakok szempontjából?
A Kar életét nagy mértékben befolyásolta, hogy elindultak az angol nyelvű szakok. Az oktatók angol nyelven tartanak előadásokat, tájékoztatókat, konzultációkat és más tanterven kívüli foglalkozásokat. Ez nagy kihívás, de nagyon jó hatása van a szakmai életre és a közhangulatra egyaránt. Kiváló tudással rendelkező fiatal kollégáink vannak, akik örömmel, motiváltan látják el ezeket a feladatokat.
A 2020/21-es tanévre 105 külföldi mesterszakos hallgatót vettünk fel – ez az idén felvett 1400 fős hallgatói létszám jól érzékelhető része. A külföldi hallgatók jelenléte azt is jelenti, hogy sokkal jobban igazodnunk kell a menedzsment képzéseink esetében a nemzetközi irányelvekhez. Ennek elősegítése érdekében beléptünk a European Foundation for Management Development nevű szervezetbe, mely a menedzserképzések nemzetközi kiválósági standardjait és normáit követő egyetemek szakmai szövetsége.
A külföldi hallgatók arányát szeretnénk növelni a jövőben, egyrészt meglévő szakjaink létszámának növelésével, másrészt további új angol nyelvű szakok indításával is. Az elmúlt időszakban nyert tapasztalatok, valamint a kialakult infrastruktúra ehhez jó alapot teremt.

Szerző: Galavics Diána
Fotó: Mohai Balázs