Távoktatás felsőfokon
október 3, 2020
Next level education – angol nyelvű mesterszakok a GTK-n
október 5, 2020

A GTK műszaki menedzser alapszakos távoktatásának pozitív tapasztalatai hallgatói szemüvegen keresztül

A GTK-n a koronavírus helyzet következtében történő, távoktatásra való átállás kihívást okozott mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak. Oktatói oldalról elmondható, hogy ebben a félévben a járvány okozta nehézségek ellenére is tudott a Kar építkezni és az egyetemi oktatás a megváltozott körülmények között is megfelelően működött. A veszélyhelyzetben szükségessé vált távolléti oktatás újszerűsége és sokak számára ismeretlensége ellenére rendben zárult a szorgalmi időszak és az online záróvizsgák is zökkenőmentesen lezajlottak ebben a félévben.

De hogyan is látták ezt Hallgatóink?

A Hallgatói Képviselet kérdőíves felmérést készített arról, hogyan élték meg alapszakos Hallgatóink a kialakult helyzetet és mely módszerek nyerték el leginkább a tetszésüket a távoktatás során.

A felmérés célja a kari alapszakos távoktatás megítélésnek a felmérése volt. A kérdőív így az alábbi kérdésekre kereste a választ:

  • Melyik tárgynak a legátláthatóbb a Moodle felülete?
  • Melyik tantárgy oktatói alkalmazkodtak a legjobban a távoktatáshoz?
  • Melyik tantárgy oktatói a legkreatívabbak a jelenlegi helyzetben?

A kérdőív kitöltésére egy hónap állt a hallgatók rendelkezésére a szorgalmi időszak lezárása után, amely időszak alatt 192 alapszakos hallgató fejtette ki a véleményét a távoktatással kapcsolatban. A kitöltők 39%-a műszaki menedzser hallgató, 26% gazdálkodási és menedzsment, 18% nemzetközi gazdálkodás, 10% kommunikáció és médiatudomány, 7% pedig pénzügy és számvitel alapszakon tanul (1. ábra).

1. ábra – A kitöltők eloszlása szakonként

A műszaki menedzser alapszakos válaszadók (75 fő) legnagyobb része (42,66%-a) a negyedik, 32%-a második félévben jár a tanulmányai tekintetében, míg 22,66%-a hat, vagy 6-nál több féléve Karunk hallgatói – a kitöltők 2,66%-a pedig nem válaszolt erre a kérdésre.

A műszaki menedzser alapszakos hallgatók válaszai között 31 különböző tárgy jelent meg amelyekből a legtöbb szavazatot a Vállalatgazdaságtan II. (35 jelölés),a Termelésmenedzsment (18 jelölés), a Projektmenedzsment (12 jelölés) és a Környezetgazdaságtan (11 jelölés)tárgyak kapták a kapcsolódó Moodle felület átláthatósága szempontjából, de a Technológia és Ember, valamint az Éghajlatvédelem stratégiai tervezése is 6 fölötti szavazatot szerzett (1. ábra).

2. ábra – A legátláthatóbb Moodle felülettel rendelkező tárgyak listája (műszaki menedzser alapszak)

A 33 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint azoknál az oldal szerkezetét befolyásoló technikai, illetve a felkészült segítő tényezők voltak azok, amelyek átláthatóvá tették a tárgyak Moodle felületet (3. ábra).

3. ábra– Az átláható Moodle felület sikertényezőinek azonosítása (műszaki menedzser képzés)

A technikai tényezők között az oldalak átlátható és rendezett szerkesztése, illetve a folyamatos tananyag frissítés jelent meg. Az eredmények alapján elmondható, hogy az átláthatóság és rendezettséghez a tananyagok időrendi megjelenítése, a témakörök címkékkel való ellátása, a letisztult oldal kialakítás, míg a folyamatossághoz az időben történő tananyag feltöltés járult hozzá.

Példák a válaszok közül az átláthatóság és rendezettségre, valamint a folyamatosságra:

„Külön taglalták az előadás diákat, szépen elválasztva a ZH kiírásoktól a könnyű megkülönböztethetőségért, a legtöbb info egyhelyen megtalálható rajtuk.”(2. féléves műszaki menedzser hallgató)

„Mert a tananyagok heti beosztásra voltak szétválasztva, minden átlátható volt és könnyen megtaláltam amit kerestem.” (5. féléves műszaki menedzser hallgató)

A felkészülést segítő tényezők között pedig a nem túl sok szöveges információt tartalmazó, logikailag is jól követhető tananyagok, a használható oktatási segédanyagok (videók, hanggal ellátott prezentációk) és az online konzultációk megtartása jelentek meg (3. ábra).

Példák a válaszok közül a jól követhető tananyagokra, használható oktatási segédanyagokra és az online konzultációk megtartására:

„Egyszerű volt az anyag követése és megtanulása akkor is, ha néha nem vettem részt az online előadásokon.” /4. féléves műszaki menedzser/

„Ezekből a tárgyakból a tanárok diákat és előadás videókat is töltöttek fel. Sokszor tartottak élő adásban konzultációkat is.”/2. féléves műszaki menedzser/

A műszaki menedzser alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az , hogy a kitöltők véleménye szerint a Termelésmenedzsment (34 jelölés), a Matematika A2 (17 jelölés) ésa Projektmenedzsment (8 jelölés) tárgyak oktatói alkalmazkodtak a távoktatáshoz a legjobban ezen a képzésen, de a Vállalati pénzügyek II., valamint az Makrogazdasági pénzügyek is 6 szavazatot szerzett (4. ábra).

4. ábra – A távoktatáshoz legjobban alkalmazkodó oktatók által oktatott tárgyak (műszaki menedzser alapszak)

A 36 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint a tárgyak oktatói hamar és gördülékenyen átálltak az online oktatásra és minden lehetőséget megragadtak, hogy kihasználják a rendelkezésre álló online platformokat. Szimpatikus volt egyes kitöltőknek, hogy a lehető legjobban próbálták az oktatók a személyes körülményeket megidézni, prezentációs lehetőséggel és konzultációs alkalmakkal.

„Megértették, hogy hogyan kéne az oktatásnak zajlania a 21. században, minden eszközt megragadva, hogy ne szenvedjünk hátrányt.” (4. féléves műszaki menedzser)

A műszaki menedzser alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az is, hogy a kitöltők véleménye szerint a Termelésmenedzsment (22 jelölés), a Matematika A2 (10 jelölés), és a Projektmenedzsment (6 jelölés) tárgyak oktatói voltak a legkreatívabbak a járványügyi helyzetben ezen a képzésen.

5. ábra – A távoktatás alatt a legkreatívabb oktatók által oktatott tárgyak (műszaki menedzser alapszak)

A szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint az oktatók maximálisan kihasználták az új platformokat. Alkalmazkodtak az új felületekhez, ezekhez igazították a számonkéréseket és online konzultációkat is tartottak. A hallgatóbarát online előadások érdekesek voltak, több alkalommal felvételre kerültek, hogy a későbbiekben is visszanézhetők legyenek. Több oktató tanulást segítő munkák elvégzésére adott lehetőséget, melyek nagyban elősegítették a tanterv szerinti eredményes tanulást. A segédanyagok pedig nemcsak naprakészen voltak feltöltve az online rendszerekbe, hanem változatosak és hasznosak is voltak a hallgatók számára. (6. ábra)

6. ábra – A távoktatás alatt alkalmazott legkreatívabb oktatók által alkalmazott megoldások (műszaki menedzser alapszak)

Példák a válaszok közül az átláthatóság és rendezettségre, valamint a folyamatosságra:

„Az előadásokon túl a tanárnő rengeteg kézzel rajzolt segédanyagot töltött fel, a kritikus hibákra külön felhívta a figyelmet és mellé rengeteg opcionális házi feladatot adott megoldásokkal, hogy tudjunk gyakorolni.” (4. féléves műszaki menedzser hallgató)

Összefoglalásként elmondható, hogy a műszaki menedzser alapképzés mintatanterv szerinti tárgyai közül a legnépszerűbbek a Termelésmenedzsment és Projektmenedzsment tárgyak voltak jelen minta alapján mindhárom aldimenzió mentén. Két esetben jelent meg a válaszok között a Vállalatgazdaságtan II. és Környezetgazdaságtan tantárgyak a GTK HK felmérése alapján, illetve hasonló eredményt ért el a Matematika A2 tárgy és Éghajlatvédelem stratégiai tervezése is, ami mellett a Technológia és Ember tárgy is több szavazatot kapott a Moodle felületének az átláthatósága miatt.

A szöveges válaszok alapján pedig az mondható el ezen a képzésen, hogy a feltöltött anyagokkal kapcsolatban külön pozitívum volt, ha az adott oktató elérhetővé tette a rögzített előadásokat, valamint a részletes és könnyen átlátható tananyag, a narrált diasor és segédanyagok feltöltése és a külön gyakorló feladatok készítése is nagyban elősegítette a zárthelyire való felkészülést a hallgatók szerint.

A kitöltők külön kiemelték az oktatói magatartást, a rugalmasságot és a segítőkészséget. A kérdőív eredményei is igazolták, hogy a műszaki menedzser képzés oktatói nagyon rövid idő alatt igazodtak a kialakult helyzethez és legjobb tudásuk szerint próbálták könnyen abszolválhatóvá tenni ezt a kihívásokkal teli időszakot.

Ezúton köszönjük az érintett tárgyak oktatóinak és a tanszékeknek a munkáját és nemsokára jelentkezünk a Gazdálkodás és menedzsment alapszak eredményeivel is!

GTK HK