Gary A. Bolles előadása az MNB-BME Könyvklubban
február 7, 2023
Franciaországi ösztöndíj lehetőségek
február 14, 2023

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2023-ban

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: kiemelkedő minőségű tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű, kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
– magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató,
– a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
– a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,
– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be. A kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetében a pályázati korhatár gyermekenként két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy a gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásában részesült, ide nem értve a táppénzt. Amennyiben a pályázó élni szeretne ezzel a lehetőséggel, akkor a korkedvezményről szóló nyilatkozatban ezt jeleznie kell.
– kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatot elnyert kutatók 2023. szeptember 1-jétől, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának kedvező döntése alapján részesülnek az ösztöndíjban.
A Bolyai ösztöndíjat elnyerők további támogatásra pályázhatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat keretén belül, mely pályázatok szakmai elbírálását szintén az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma végzi.

Az ösztöndíj határozott időre (3, 2 vagy 1 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal nyerhető el. Aki korábban egy alkalommal már részesült Bolyai ösztöndíjban, az abban az esetben nyújthat be újabb pályázatot, ha az első ösztöndíjas ciklusának záró kutatási jelentése “kiemelkedő” vagy “jó” minősítésű volt.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat fő részei a következők:
1) a pályázó személyének,
2) a pályázó tudományos eredményeinek és munkássága hatásának,
3) a tervezett kutatómunkának
tárgyilagos bemutatása.

A pályázó tudományos kutatói tevékenységének hatását a fentieken kívül még a következőkkel mutatja be:
a) tudományos kutatói csoport, és/vagy program irányítása,
b) szerkesztőségi munka tudományos művek kiadásában,
c) tudományos testületekben tagság, tisztség,
d) elnyert tudományos díjak,
e) tudományos konferencia szervezése,
f) egyéb kutatási támogatások felsorolása (amennyiben rendelkezik ilyennel).

Pályázni a Bolyai elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely 2023. február 8-tól az alábbi internetes helyen érhető el:

http://bolyai.mta.hu

Elektronikus lezárási (beadási) határidő:
2023. március 10. déli 12 óra (közép-európai idő szerint)
Ezt követően a postai úton is benyújtandó Pályázati adatlap nyomtatására még van lehetőség.

Postai benyújtási határidő (tértivevényes feladás):
– az eredeti, aláírt Pályázati adatlap (mely a Bolyai internetes felületről generálható a „Pályázó adatai” oldal nyomtatási lehetőségével),
– a Kutatóhelyi fogadókészséget igazoló nyilatkozat,
– 
valamint a Korkedvezményre vonatkozó nyilatkozat

postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja):
2023. március 17.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat (Pályázati adatlap, Kutatóhelyi fogadókészséget igazoló nyilatkozat*, valamint a Korkedvezményre vonatkozó nyilatkozat**) kézzel aláírtan, egy példányban, postai úton is eljuttatja a pályázó az alábbi címre:

MTA Titkársága, Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.

A borítékon szíveskedjék feltüntetni: „Bolyai pályázat”.

A pályázat készítéséhez szükséges letölthető nyomtatvány:

• Kutatóhelyi fogadókészséget igazoló nyilatkozat Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatához

• Korkedvezményre vonatkozó nyilatkozat Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatához

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2023. június 15-éig kapnak értesítést.

Budapest, 2023. február 8.

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ KURATÓRIUMA

A pályázat mellékletét képező „Kutatóhelyi fogadókészség igazolásá”-t mint intézményvezető a rektor írja alá; ezeket legkésőbb március 1-ig kitöltve adhatják le a pályázók Otterbein-Szabó Edit pályázati koordinátornak (Q épület A szárny, mfszt. 20.) kettő eredeti példányban – aki a leadott űrlapok aláíratását egyben intézi. Kérjük, hogy mellékeljék kutatási tervük rövid leírását (megjelölve benne a pályázni kívánt ösztöndíjas időszak időtartamát).

A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető pdf formátumban