Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj felhívásai
április 28, 2018
Sikeresen zárult az első BME MUN konferencia
április 28, 2018

Pályázati felhívás Kari Kutatási Díjra

Pályázati felhívás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának 2018. évi Kutatási Díjára

A BME GTK Kutatási Díjára vonatkozó 4/2018. (III. 29.) Dékáni Utasítás (csak az egyetemi intranetről érhető el) alapján a Kari Kutatási Bizottság pályázatot hirdet a Kar kiemelkedő kutatási teljesítményt nyújtó oktatói és kutatói számára. A Kutatási Díj célja a GTK munkatársai által végzett, hazai és nemzetközi szinten egyaránt kiemelkedő kutatómunka elismerése és ösztönzése.

Pályázók köre

A Díjat kizárólag a Kar főállású oktatói és kutatói kaphatják a Kar profiljába tartozó tudományos és kutatási eredményeik alapján. A Díjra két kategóriában lehet pályázni. Az első kategóriába a tanársegédek, adjunktusok, tudományos segédmunkatársak, tudományos munkatársak, a második kategóriába az egyetemi docensek, egyetemi tanárok, a kutatóprofesszorok és a tudományos főmunkatársak tartoznak. A Díj, illetve a kategóriák szerinti díjak kiosztására évente egy alkalommal – a Pedagógus Napon – kerül sor. Kategóriánként legfeljebb egy-egy díj adható ki.

Pályázati feltételek

A pályázatok benyújtásával és elbírálásával kapcsolatban a vonatkozó 4/2018. (III. 29.) Dékáni Utasításban (csak az egyetemi intranetről érhető el) foglaltak az irányadók. A Bizottság a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola által alkalmazott mindenkori értékelési rendszer alapján, a tudományos teljesítményt átfogóan értékelve teszi meg javaslatát. Amennyiben a Pályázó kutatási területe az MTA IX. Osztályától eltérő osztály alá tartozik és a magyar nyelvű folyóiratok rangsorolása nem áll rendelkezésre, akkor a lektorált folyóiratokban megjelent cikkekre a legalacsonyabb (’D’) kategóriára adható pontszámot kell adni.

A Bizottság munkájának az alapját a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT) feltöltött, nyilvánosan is hozzáférhető kutatási adatbázis adja. A Bizottság a javaslattételkor a megelőző három naptári évben a BME-n, illetve a Karon végzett, az adattárba feltöltött kutatói munka eredményét vizsgálja.

A pályázat benyújtása

A GTK honlapján meghirdetett Díjra a pályázó az MTMT-ből átvett, az elmúlt három év publikációit tartalmazó listájával pályázik. A pályázati anyagnak ezen kívül tartalmaznia kell, hogy melyik kategóriában kíván pályázni valamint az elmúlt három év kutatási tevékenységének rövid (maximum 2 oldalas) összefoglalását, a pontösszegző táblázatot (jelölve az egyes publikációk pontszám értékeit, a társszerzői részesedése alapján számított értékeket, valamint – az egyes publikációtípusok maximum értékeit is figyelembe véve – az elért összesített pontszámot) és annak bizonyítását, hogy megfelel a díj feltételeinek.

Díjazás

A Kari Kutatási Díjat elnyert Díjazottak névre szóló díszoklevélben, kari köréremben és pénzjutalomban (egyenként 350 000 Forint) részesülnek.

Benyújtás határideje

2018. április 30.

A benyújtás módja

A pályázatokat egy PDF-dokumentumba összeszerkesztve kell elkészíteni, és e-mail-en a következő címre elküldeni: kutatas@gtdh.bme.hu

További információ

Biró Kinga, e-mail: biro.kinga@gtdh.bme.hu