Kiváló Szakdolgozat, Diplomamunka és TDK dolgozat kiválósági ösztöndíj pályázat
június 2, 2020
Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/21
június 4, 2020

Pedagógusnapi kitüntetések

Országszerte minden év június első vasárnapján, pedagógusnapon köszöntik a bölcsődés az óvódás gyerekek „oktatóit”, valamint az általános és középiskolai tanítókat és tanárokat. Ők azok, akik a gyermekévek alatt a tudás mellett etikai és erkölcsi tudnivalókat adnak át és összetartó közösségeket formálnak, vezetnek. Bár a felsőoktatásban dolgozó oktató, kutató és adminisztratív munkatársak már fiatal felnőttekkel találkoznak munkájuk során, a BME GTK-n hagyományként minden évben megünnepeljük a pedagógusnapot, mert hiszünk abban, hogy a közösen töltött évek alatt nemcsak a hallgatók tudását gyarapítjuk, hanem részt veszünk a személyiségük formálódásának ebben az izgalmas szakaszában is.

E jeles napon a GTK Dékánja, a Kari Tanács javaslata alapján, díjakat és kitüntetéseket ad át azoknak a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak akik sokszor a munkaköri kötelességeiken is túlmutató, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységet, kiemelkedő oktató és kutató munkát végeznek.

Az elismerésben részesült hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak szeretettel gratulálunk, kitartást és további sikereket kívánunk!

Rektori Dicséretben részesül:
Dr. Bodrogi Bence Péter – egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék
Dr. Fischer Márta – egyetemi docens, igazgató, Idegen Nyelvi Központ
Perger Mária – koordinációs igazgató, Mérnöktovábbképző Intézet

Dékáni dicséretben részesül:
Girst Noémi – tanulmányi irodavezető, Nemzetközi Tanulmányi Iroda
Dr. Princz-Jakovics Tibor – egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan Tanszék
Muzslai Róbertné – gazdasági ügyintéző, Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Tóth Áron – tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Dr. Tóvölgyi Sarolta – egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Tamás Alexandra – egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

A Kari Kutatási Díjat senior kategóriában kapja:
Dr. Dobos Imre – egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

A Kari Kutatási Díjat junior kategóriában kapja:
Dr. Bíró Gábor István – egyetemi adjunktus, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Címzetes egyetemi tanári címben részesül:
Dr. Takács Ildikó – habilitált egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Címzetes egyetemi docensi címben részesül:
Brassói Sándor – köznevelési elnökhelyettes, Oktatási Hivatal

A Kar Kiváló Hallgatója címben részesül:
BSc
Bárdos Kata Kincső – Kommunikáció és Médiatudomány alapszak
Kertai Ádám – Gazdálkodási és Menedzsment alapszak
Maschek Ervin – Műszaki Menedzser alapszak
MSc
Dajka Gábor – Vezetés és Szervezés mesterszak
Megyeri Mária – Műszaki Menedzser mesterszak
Szabó Lídia Dóra – Kommunikáció és Médiatudomány mesterszak

A Kar Kiváló Oktatója címben részesül:
Tóth-Bozó Brigitta – egyetemi tanársegéd, Közgazdaságtan Tanszék
Dr. Buzási Attila – egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan Tanszék
Dr. Láng Benedek – egyetemi tanár, tanszékvezető, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék