Communication theories
január 5, 2017
Today he learns, tomorrow he teaches, but he never stops learning
január 5, 2017

Philosophy

Előfordult már veled, hogy a haveroddal kiültetek egy nyári nap a tópartra, ahol elkezdtetek filozofálgatni az élet úgynevezett „nagy dolgairól”? Ha igen, biztosan felvetődött bennetek, több olyan kérdés, melyre temérdek különböző választ adtatok, és további gondolatok tucatjait merítette fel bennetek.

René Descartes szavai – a filozófia alapelve – ismerősnek hangozhat számodra: „cogito ergo sum”- azaz „gondolkodom, tehát vagyok”. A BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék olyan tantárgyakat kínál neked, amelyek garantáltan megdolgoztatják az agytekervényeidet, és biztosan nem hagynak beletörődni egy szemléletbe. Egyetemünk Filozófia óráinak anyaga közel sem nevezhető „száraznak”, hiszen valamilyen hétköznapi problémából kiindulva, álláspontokat érvekkel és ellenérvekkel alátámasztva vezetnek rá bennünket sokszor különös szituációk megoldására.

Mi értelme van a filozófiaoktatásnak egy nem bölcsészkaron? Az egyik haszna, hogy más szituációba helyezi az ember gondolkodását – ennek a szerepe a való életben nagyon hasznos lehet. Például egy kampányterv összeállításának van egy standard forgatókönyve, de ha az ember a konkurenseit szeretné megverni, akkor szükség van arra, hogy először ő gondoljon valami olyasmire, amire mások nem gondolnak. A filozófia pontosan erre kínál lehetőséget, itt a szokatlannal, az ismeretlennel való boldogulásra egyfajta tréninget ad a hallgatók számára.”- mondta Forrai Gábor professzor, aki a BME-n első alkalommal fog angol nyelven filozófiai kurzust tartani, ezt megelőzően  azonban már 10 évig tanított amerikai diákokat az ELTE Budapest Semester in Cognitive Science programjában. Egykor ő is az ELTÉ-s diákok táborát erősítette – elméjét tovább pallérozta Oxfordon eltöltött egy év alatt a Soros Ösztöndíjnak köszönhetően. Az amerikai Notre Dame Egyetemen (University of Notre Dame) doktorált, amely, futballcsapata mellett, elsősorban kiváló filozófia tanszékéről nevezetes.

Az oktató igyekszik izgalmassá, minél megfoghatóbbá tenni neked az órákat: „Az alaptematika megvan – olyanfajta témákat szeretnék oktatni, amelyek érdekessé tehetőek filozófiai háttértudás nélkül is. Bár sok abszolút fontos és izgalmas metafizikai kérdés is van, ezek kevésbé megközelíthetőek azok számára, akik először tanulnak filozófiát. Ezért inkább olyan témakörök köré fogom felfűzni a kurzust, melyekhez az mindenkinek van valamiféle viszonya – ilyenek az etikai kérdések, az akarat-szabadsággal kapcsolatos kérdések, az elmefilozófiai és politikai filozófiai kérések.”- foglalta össze a kurzus alapvető irányultságát Forrai Gábor.