Az idei Forbes Legyél jobb! Napon is képviselte magát a BME GTK
június 13, 2023
NiCE: Partvonalról a figyelem középpontjába – Városközpontok a fenntartható életmód szolgálatában
július 10, 2023

25 éves lett a BME GTK!

Születésnappal egybekötött Pedagógusnapot ünnepelt Karunk.

Országszerte minden év június első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat, oktatókat, tanítókat, tanárokat. Ők azok, akik a gyermekévek alatt a tudás mellett etikai és erkölcsi tudnivalókat adnak át és összetartó közösségeket formálnak, vezetnek. Bár a felsőoktatásban dolgozó oktató, kutató és adminisztratív munkatársak már fiatal felnőttekkel találkoznak munkájuk során, a BME GTK-n hagyományként minden évben megünnepeljük a Pedagógusnapot, mert hiszünk abban, hogy a közösen töltött évek alatt nemcsak a hallgatók tudását gyarapítjuk, hanem részt veszünk a személyiségük formálódásának ebben az izgalmas szakaszában is.

Idén június 7-én került megrendezésre a GTK rendhagyó Pedagógusnapi Ünnepsége.

Az idei eseményen nem csak oktatóinkat, kutatóinkat, adminisztratív munkatársainkat és hallgatóinkat ünnepeltük, hanem Karunk 25 éves születésnapját is. A programok már reggel elkezdődtek, ugyanis ezen a napon indult el a GTK Jóllét Centrum workshopja, amely legfontosabb célja, hogy dolgozói pozitív és támogató légkörben, a maguk teljességében élhessék meg mindennapi munkájukat és karrieréveiket.

Az ünnepség fényét emelte, hogy Dr. Czigány Tibor a BME rektora, Verseghi-Nagy Miklós, kancellár, Dr. Alföldi György az Építészmérnöki Kar dékánja és Dr. Aszódi Attila a Természettudományi Kar dékánja is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

A Pedagógusnap levezető elnöke, Szalmáné Dr. Csete Mária, nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a jelenlévőket humoros, a chatGPT segítségével írt beszédével, melyben kiemelte a tanárok meghatározó szerepét és az oktatás fontosságát.

Dékánhelyettes asszony köszöntőjét követően Dr. Koltai Tamás dékán ünnepi beszéde következett, amelyben bemutatta Karunk múltját, jelenét és jövőjét. A történeti kitekintő után kiemelte a Kar eredményeit és jövőképét.

– “Fontos ezért, hogy egy olyan szervezeti kultúra alakuljon ki amelyben az oktatás és a kutatás egyforma súllyal szerepel. Az egyetem a tudásátadás és tudásteremtés együttes intézménye.” – mondta beszédében a Dékán.

Az oktatás és a kutatás fontossága mellett az ünnepi beszédében rátért a dékán úr arra is, hogy mennyire fontosak a nemzetközi programok és kapcsolatok a Kar életében.
-“A nemzetköziesítésnek az a lényege, hogy segít szembesíteni minket azzal, hogy milyenek az oktatási gyakorlataink és milyenek a tudományos eredményeink.” A nemzetközi környezetbe való belépést elősegíti, hogy a Kar oktatói és hallgatói is kiváló nyelvtudással rendelkeznek, sokat utaznak.

Dékán úr ünnepi beszédét egy köszönet nyilvánítással zárta:

-“Köszönjük azoknak a korai professzoroknak a munkáját, akik annak idején elültették azt a gondolatot, hogy gazdasági képzés nélkül nincsen korszerű műszaki képzés és, hogy ebben a környezetben is lehet gazdasági képzéseket folytatni. Köszönjük azoknak a kollégáknak a munkáját, akik a Kar nélküli időszakban is nagyon korszerű és az ország számára meghatározó gazdasági képzéseket tudtak indítani. Köszönjük azoknak a munkáját akik az Universitas szellemiségét felhasználva újra helyreállították az egyetem régi portfólióját, a nevébe bekerült a gazdaságtudomány és megalakulhatott a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. És köszönöm valamennyi kedves kollégámnak, akik itt ülnek és akik most nem tudtak eljönni, az elmúlt évben végzett rengeteg munkát (…) és azt, hogy sikerült létrehozni egy olyan intézményt, amely a nemzetközi felsőoktatási élet normái szerint működik és sikereket ér el, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi felsőoktatási térben egyaránt. Köszönöm a figyelmet és mindannyiunknak boldog születésnapot kívánok!”

Az ünnepi beszédet követően került sor a díjak és kitüntetések átadására azoknak a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak, akik sokszor a munkaköri kötelességeiken is túlmutató, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységet, kiemelkedő oktató és kutató munkát végeznek.

Nincs szülinap torta nélkül. A GTK születésnapi tortáját a Q épület Aulájában rektor úr és dékán úr egy köszöntő kíséretében vágta meg. Idén a szokásos állófogadás alatt a többszörösen kitüntetett Tálas Áron Trió jazz zenekar zenélt, biztosítva ezzel a kitűnő hangulatot.

Az elismerésben részesült hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak szeretettel gratulálunk, kitartást és további sikereket kívánunk!

Kitüntetésben részesültek:

Rektori Dicséretben részesült:

Dr. Gács Anna – habilitált egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Stoczek József Emlékérem Díjban részesült:

Gazdag-Takács Márta – tanulmányi ügyvivő szakértő, Dékáni Hivatal

Kari Emlékérmet kapott:

Dr. Einhorn Ágnes –  habilitált egyetemi docens, igazgatóhelyettes, Idegen Nyelvi Központ

Dékáni Dicséretben részesültek:

Dr. Sebestyén Zoltán – egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Dr. Juhász Márta – habilitált egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Dr. Horváth Éva – gazdasági és oktatási ügyintéző, Közgazdaságtan Tanszék

Füstös Anita – gazdasági ügyintéző, Műszaki Pedagógia Tanszék

Kari Kutatási Díjban részesült senior kategóriában:

Dr. Dobos Imre – egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

Kari Kutatási Díjban részesült junior kategóriában:

Póra András – egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

Kar Kiváló Oktatója díjban részesültek:

Dr. Kanczné Dr. Nagy Katalin – egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógiai Tanszék

Dr. Egres Dorottya – egyetemi adjunktus, Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

Dr. Héder-Nádasi Eszter – egyetemi adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Címzetes Egyetemi Docensi címet adományoztak:

Dr. Erdélyi László – oktató, Mérnöktovábbképző Intézet

Tanszékvezetői Dicséretekben részesültek:

Szőke-Zsarkó Zsuzsanna – irodavezető, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Dr. Türei Sándor Zoltán – egyetemi adjunktus, Közgazdaságtan Tanszék

Rácz Tamás – egyetemi tanársegéd, Közgazdaságtan Tanszék

Gerákné Dr. Krasz Katalin – egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Dr. Répáczki Rita – egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Láposi Erika – gazdasági ügyintéző, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Dr. Szabó Mariann – egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

Dr. Tomasovszky Edit – egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

Dr. Ilyés Csaba István – egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

Póra András – egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

Dr. Somogyi Róbert – egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

Dr. Kattein-Pornói Rita – egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

Benkó Cecília – igazgatási ügyintéző, Műszaki Pedagógia Tanszék

Igazgatói Dicséretekben részesültek:

Boros Júlia Éva – ügyvivő szakértő, Mérnöktovábbképző Intézet

Horváth-Czinger János – ügyvivő szakértő, Mérnöktovábbképző Intézet

Sütő Bettina – ügyvivő szakértő, Mérnöktovábbképző Intézet

Szalma Éva – ügyvivő szakértő, Mérnöktovábbképző Intézet

Egervári Zsuzsanna – koordinátor, Kvantitatív Társadalom- és Menedzsmenttudományi Kutatóközpont

Nagy Tamás István – testnevelő tanár, Testnevelési Központ

Haraszti Virág – ügyvivő szakértő, Idegen Nyelvi Központ

Hivatalvezetői Dicséretekben részesültek:

Baranyai Veronika – kari kommunikációs ügyintéző, Dékáni Hivatal

Dományné Gutta Kitti – gazdasági ügyintéző, Dékáni Hivatal

Kar Kiváló Hallgatója díjban részesültek:

Kertész István – műszaki menedzser alapszakos hallgató

Varga Viktor – pénzügy és számvitel alapszakos hallgató

Katona Boglárka – vezetés és szervezés mesterszakos hallgató

Csihar Dániel – pszichológia mesterszakos hallgató

A Kari Hallgatói Díjat kapták:

Dr. Kovács Stefan – egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Póra András – egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

Szerzők: Baranyai Veronika, Csernus Anna