TDK 2020 – Elkészült az online Tudományos Diákköri Konferencia Programja
november 3, 2020
A tudományos pálya csúcsa: MTA doktori fokozat
november 9, 2020

A GTK kommunikáció és médiatudomány alapszakos távoktatásának pozitív tapasztalatai hallgatói szemüvegen keresztül

A GTK-n a koronavírus helyzet következtében történő, távoktatásra való átállás kihívást okozott mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak. Oktatói oldalról elmondható, hogy ebben a félévben a járvány okozta nehézségek ellenére is tudott a Kar építkezni és az egyetemi oktatás a megváltozott körülmények között is megfelelően működött. A veszélyhelyzetben szükségessé vált távolléti oktatás újszerűsége és sokak számára ismeretlensége ellenére rendben zárult a szorgalmi időszak és az online záróvizsgák is zökkenőmentesen lezajlottak ebben a félévben.

De hogyan is látták ezt Hallgatóink?

A Hallgatói Képviselet kérdőíves felmérést készített arról, hogyan élték meg alapszakos Hallgatóink a kialakult helyzetet és mely módszerek nyerték el leginkább a tetszésüket a távoktatás során.

A felmérés célja a kari alapszakos távoktatás megítélésnek a felmérése volt. A kérdőív így az alábbi kérdésekre kereste a választ:

  • Melyik tárgynak a legátláthatóbb a Moodle felülete?
  • Melyik tantárgy oktatói alkalmazkodtak a legjobban a távoktatáshoz?
  • Melyik tantárgy oktatói a legkreatívabbak a jelenlegi helyzetben?

A kérdőív kitöltésére egy hónap állt a hallgatók rendelkezésére a szorgalmi időszak lezárása után, amely időszak alatt 192 alapszakos hallgató fejtette ki a véleményét a távoktatással kapcsolatban. A kitöltők 39%-a műszaki menedzser hallgató, 26% gazdálkodási és menedzsment, 18% nemzetközi gazdálkodás, 10% kommunikáció és médiatudomány, 7% pedig pénzügy és számvitel alapszakon tanul (1. ábra).

1. ábra – A kitöltők eloszlása szakonként

A kommunikáció és médiatudomány alapszakos válaszadók (20 fő) legnagyobb része (75%-a) a második, 15%-a negyedik és további 10%-a hatodik félévben jár a tanulmányai tekintetében.  

A kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgatók válaszai között 14 különböző tárgy jelent meg amelyekből a legtöbb szavazatot a Vizuális kommunikáció (14 jelölés), a Verbális kommunikáció (12 jelölés) tárgyak kapták a kapcsolódó Moodle felület átláthatósága szempontjából, de a Kommunikációs esettanulmány tantárgy is 7 szavazatot szerzett (1. ábra).

2. ábra – A legátláthatóbb Moodle felülettel rendelkező tárgyak listája (nemzetközi gazdálkodás alapszak)

A 9 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint azoknál az oldal szerkezetét befolyásoló technikai, illetve a felkészült segítő tényezők voltak azok, amelyek átláthatóvá tették a tárgyak Moodle felületet. A válaszadók külön kiemelték az átláthatóság és az egyértelműség mellett, hogy a felület lehetővé tette a normális körülmények megidézését.

Néhány a szabad szöveges válaszok közül:

„Ezek a tárgyak hétről hétre frissítve voltak, a feladat leírások pedig konkrétak, átlathatóak voltak.”
(2. féléves kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató)

„Minden úgy volt feltöltve, mintha normális körülmények között folyna az óra. Könnyen megtaláltam mindent, logikus volt az egész felület.”
(4. féléves kommunikációs és médiatudomány szakos hallgató)

A kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az, hogy a kitöltők véleménye szerint a Vizuális kommunikáció és a Verbális kommunikáció tárgyak oktatói magasan a legjobban alkalmazkodtak a távoktatáshoz ezen a képzésen, de a Szociológia és a Kommunikációs esettanulmányok tantárgyak oktatói is számottevő szavazatot kaptak. (3. ábra).

3. ábra – A távoktatáshoz legjobban alkalmazkodó oktatók által oktatott tárgyak (kommunikáció és médiatudomány alapszak)

A 10 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint a tárgyak oktatói úgy álltak át az online oktatásra, hogy a lehető legjobban megidézzék a „normális” körülményeket. Nem érezték úgy, hogy bármiben is hiányt szenvednek, hiszen az oktatók maximálisan rendelkezésre álltak a hallgatók számára.  

„Meg voltak tartva az órák és az oktatók nem vártak el semmivel se többet mint alap helyzetben. Sajnálom, hogy nem élőben zajlottak az órák, de a helyzethez képest ezek az oktatók jól kezelték a fellépő akadályokat.”
(2. féléves kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató)

„Mert ezek az oktatók tekintettel voltak az esetleges nehézségekre, abszolút partnerként működtek együtt és könnyen el lehetett érni őket.”
(6. féléves kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató)

„A Tanárnő időben és pontosan javította a beadandokat, mindig segítőkészen állt a kérdéseink fele, és nem voltak nehézségek az online térben történő kommunikáció ellenére sem”
(2. féléves kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató)

A kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az is, hogy a kitöltők véleménye szerint a Vizuális kommunikáció (10 jelölés), a Szociológia (7 jelölés), és a Kommunikációs esettanulmányok(6 jelölés) tárgyak oktatói voltak a legkreatívabbak a járványügyi helyzetben ezen a képzésen. (4. ábra)

4. ábra – A távoktatás alatt a legkreatívabb oktatók által oktatott tárgyak (kommunikáció és médiatudomány alapszak)

A szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint az oktatók kreatív módon valósították meg az online térben a jelenléti oktatás körülményeit. Sok újfajta, aktuális feladatot találtak ki, melyek minden héten változatosságot jelentettek és színesítették az előadásokat. Ehhez még hozzájárult az is, hogy az online előadások feltöltött diasorai átláthatóak voltak, így megtartva az oktatás színvonalát. (5. ábra)

Példák a válaszok közül a legkreatívabb megoldásokkal kapcsolatban:

„Sok jó feladatot csináltunk, a kiselőadásokat is előadtuk a rendes kerékvágás szerint és mindegyik nagyon kreatív és minőségi volt.
(2. féléves kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató)

„A Tanárnő minden héten kicsit más típusú feladatokat adott nekünk, melyeket úgy alakított, hogy a karantén során is élvezetesen elvégezhetők legyenek.
(2. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

„Még a vírushelyzettel kapcsolatban is mindig volt valami aktualitás (pl meme-ek készítése)” (2. féléves kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató)

Összefoglalásként elmondható, hogy a kommunikáció és médiatudomány alapképzés mintatanterv szerinti tárgyai közül a legnépszerűbbek a Vizuális kommunikáció és a Verbális kommunikáció tárgyak voltak jelen minta alapján mindhárom aldimenzió mentén. Kisebb számban, de megjelent több esetben esetben a válaszok között a Szociológia, a Kommunikációs esettanulmányok és a Közvetlen emberi kommunikáció tantárgyak a GTK HK felmérése alapján, illetve legalább két esetben megjelent a Társadalmi tabuk és kommunikáció és a Közvetlen emberi kommunikáció is.

A szöveges válaszok alapján elmondható ezen a képzésen, hogy a feltöltött anyagokkal kapcsolatban külön pozitívum volt, ha ezek mellé az adott oktató a jelenléti oktatás hangulatát idézte meg az online előadásokat, valamint kreatív feladatokkal színesítette a részletes és könnyen átlátható tananyagot.

A kitöltők külön kiemelték az oktatói magatartást és a segítőkészséget. A kérdőív eredményei is igazolták, hogy a kommunikáció és médiatudomány képzés oktatói nagyon segítőkészen igazodtak a kialakult helyzethez és legjobb tudásuk szerint próbálták könnyen abszolválhatóvá tenni ezt a kihívásokkal teli időszakot.

Ezúton köszönjük az érintett tárgyak oktatóinak és a tanszékeknek a munkáját és nemsokára jelentkezünk a Pénzügy és számvitel alapszak eredményeivel is!

GTK HK