GTK hallgatói szemszögből
október 17, 2020
Új Tanácsadó Testület az MBA mögött – Interjú Danyi Pál kollégánkkal
október 26, 2020

A GTK nemzetközi gazdálkodás alapszakos távoktatásának pozitív tapasztalatai hallgatói szemüvegen keresztül

A GTK-n a koronavírus helyzet következtében történő, távoktatásra való átállás kihívást okozott mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak. Oktatói oldalról elmondható, hogy ebben a félévben a járvány okozta nehézségek ellenére is tudott a Kar építkezni és az egyetemi oktatás a megváltozott körülmények között is megfelelően működött. A veszélyhelyzetben szükségessé vált távolléti oktatás újszerűsége és sokak számára ismeretlensége ellenére rendben zárult a szorgalmi időszak és az online záróvizsgák is zökkenőmentesen lezajlottak ebben a félévben.

De hogyan is látták ezt Hallgatóink?

A Hallgatói Képviselet kérdőíves felmérést készített arról, hogyan élték meg alapszakos Hallgatóink a kialakult helyzetet és mely módszerek nyerték el leginkább a tetszésüket a távoktatás során.

A felmérés célja a kari alapszakos távoktatás megítélésnek a felmérése volt. A kérdőív így az alábbi kérdésekre kereste a választ:

  • Melyik tárgynak a legátláthatóbb a Moodle felülete?
  • Melyik tantárgy oktatói alkalmazkodtak a legjobban a távoktatáshoz?
  • Melyik tantárgy oktatói a legkreatívabbak a jelenlegi helyzetben?

A kérdőív kitöltésére egy hónap állt a hallgatók rendelkezésére a szorgalmi időszak lezárása után, amely időszak alatt 192 alapszakos hallgató fejtette ki a véleményét a távoktatással kapcsolatban. A kitöltők 39%-a műszaki menedzser hallgató, 26% gazdálkodási és menedzsment, 18% nemzetközi gazdálkodás, 10% kommunikáció és médiatudomány, 7% pedig pénzügy és számvitel alapszakon tanul (1. ábra).

1. ábra – A kitöltők eloszlása szakonként

A nemzetközi gazdálkodás alapszakos válaszadók (34 fő) legnagyobb része (35%-a) a hatodik, 32%-a negyedik és további 29%-a második félévben jár a tanulmányai tekintetében.  

A nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatók válaszai között 23 különböző tárgy jelent meg amelyekből a legtöbb szavazatot a Projektmenedzsment (10 jelölés), a Gazdaságtörténet (9 jelölés), a Közgazdaságtan I. (9 jelölés) és a Piaci szerkezetek (8 jelölés)tárgyak kapták a kapcsolódó Moodle felület átláthatósága szempontjából, de a Matematika A2, a Technológia és ember és az Üzleti jog II. is 6 fölötti szavazatot szerzett (2. ábra).

2. ábra – A legátláthatóbb Moodle felülettel rendelkező tárgyak listája (nemzetközi gazdálkodás alapszak)

A 10 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak – a műszaki menedzser és a gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatók válaszaihoz hasonlóan – azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint azoknál az oldal szerkezetét befolyásoló technikai, illetve a felkészülést segítő tényezők voltak azok, amelyek átláthatóvá tették a tárgyak Moodle felületet.

A technikai tényezők közül a válaszadók a feltöltött segédanyagok mennyiségét, átláthatóságát emelték ki:

„Ezeknél van fent a legtöbb anyag, amiből fel lehet készülni (diasorok, feladatok, narrált diasorok).”
(4. féléves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató)

„Ezekből voltak feltöltve rendszeresen az anyagok, óránként és fejezetenként lebontva.”
(6. féléves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató)

A felkészülést segítő tényezők között pedig az oktatók segítőkészségét és a reális számonkérést dicsérték:

„Nagyon segítőkész volt a tanárnő, rengeteg hasznos anyagot töltött fel.”
(6. féléves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató)

„Alapos jegyzet állt rendelkezésünkre és ez alapján történt meg a számonkérés”
(2. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

A nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az, hogy a kitöltők véleménye szerint a Matematika A2 (12 jelölés), a Fejlődésgazdaságtan (8 jelölés) ésa Projektmenedzsment (8 jelölés) tárgyak oktatói alkalmazkodtak a távoktatáshoz a legjobban ezen a képzésen, de a Piaci szerkezetek is 6 szavazatot szerzett (3. ábra).

3. ábra – A távoktatáshoz legjobban alkalmazkodó oktatók által oktatott tárgyak (nemzetközi gazdálkodás alapszak)

A 12 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint a tárgyak oktatói nagyon segítőkészen és alkalmazkodóan viszonyultak az online oktatához. Egyes kitöltők kiemelték, hogy a rendelkezésre álló segédanyagok igény szerint lehetővé tették az egyéni ritmus szerinti felkészülést is.

„Viszonylag nehezebb tantárgyakról beszélünk, mégis szerintem ezek a tanárok, időt és energiát nem spórolva, tényleg segítettek, hogy minden sikerüljön.”
(6. féléves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató)

„A feltöltött anyagokból jól lehetett tanulni, meg lehetett érteni a tananyagot, és mi oszthattuk be az időnket, hogy mikor tanulunk/csináljuk meg a feladatokat az adott határidőig.”
(4. féléves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató)

A nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az is, hogy a kitöltők véleménye szerint a Közgazdaságtan I. (7 jelölés), a Matematika A2 (7 jelölés), és a Projektmenedzsment (7 jelölés) tárgyak oktatói voltak a legkreatívabbak a járványügyi helyzetben ezen a képzésen. (4. ábra)

4. ábra – A távoktatás alatt a legkreatívabb oktatók által oktatott tárgyak (nemzetközi gazdálkodás alapszak)

A szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint az oktatók változatos és érdekes formában bonyolították le a számonkéréseket. A tárgy teljesíthetőségének érdekében pluszpont szerzési lehetőséget biztosítottak, amely illeszkedett az új platformokhoz is. Az online tér ellenére érdekes előadásokat tartottak, a feltöltött segédanyagok pedig rajzokkal, hangalámondással bővültek a könnyebb megérthetőség jegyében.  

Példák a válaszok közül a legkreatívabb megoldásokkal kapcsolatban:

„A vizsga típusa illeszkedett az online felületekhez, egy esszével egybekötött esettanulmányt kellett megoldanunk. Ez nemcsak ahhoz segített hozzá, hogy a megtanult anyagot jobban meg is értsem, hanem magát a számonkérést is jobban élveztem ezáltal.”
(2. féléves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató)

Összefoglalásként elmondható, hogy a nemzetközi gazdálkodás alapképzés mintatanterv szerinti tárgyai közül a legnépszerűbbek a Projektmenedzsment, a Matematika A2, a Közgazdaságtan I., a Nemzetközi marketing és a Fejlődésgazdaságtan voltak. Kisebb számban, de megjelent mindhárom esetben a válaszok között a Gazdaságtörténet, a Környezetgazdaságtan és a Nemzetközi gazdaságtan is.

A szöveges válaszok alapján elmondható ezen a képzésen, hogy az előadások minősége és a feltöltött segédanyagok mennyisége mellett a számonkérések változatossága külön pozitívum volt. Ezen a képzésen is értékelték a hallgatók a gyakorló feladatokat, valamint ha az oktatók töltöttek fel részletes és könnyen átlátható jegyzetet.

A kitöltők külön kiemelték az oktatók időráfordítását és a segítőkészséget. A kérdőív eredményei is igazolták, hogy a nemzetközi gazdálkodás képzés oktatói a maximumra törekedtek abban, hogy a legjobb tudásuk szerint alkalmazkodjanak a kialakult helyzethez.

Ezúton köszönjük az érintett tárgyak oktatóinak és a tanszékeknek a munkáját és nemsokára jelentkezünk a Kommunikáció és médiatudomány alapszak eredményeivel is!

GTK HK