A diploma értékében máris az ország legjobbjai között
január 15, 2016
Fókuszban a külföldi tanulmányok
január 17, 2016

A szülőket segíti, a jól teljesítő hallgatót támogatja a BME GTK új ösztöndíjprogramja

Mint sok hazai internetes hírportál, újság néhány napja hírül adta,  egy brit piackutató szervezet, az Expert Market felmérése szerint a szülők jövedelméhez képest ma a világon Magyarországon kerül legtöbbe a diploma megszerzése.

Az arányok csakugyan meglepőek. A tandíj ugyan az Egyesült Királyságban két és félszer magasabb, mint Magyarországon, az Egyesült Államokban pedig közel négy és félszer több, a briteknél a szülő jövedelmének csak 40%-át, az USA-ban pedig 53%-át „emészti fel” – szemben a hazai 92 %-kal. Csakugyan ilyen elkeserítő lenne a helyzet?

A szám túlzó, a probléma azonban létezik

Andor György, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánja, mint minden, a felsőoktatás állapotait taglaló felméréssel, ezzel is óvatos, bár azt előre bocsátja: ha a számok nem is olyan rosszak, mint a brit felmérés mutatja, létező problémára hívják fel a figyelmet. „Nincs olyan, hogy „a” tandíj, és nincs olyan sem, hogy „a” szülő jövedelme, s persze abszolút, mindenre érvényes arányszámokat képezni sem lehet belőlük. Magyarországon a hallgatói költségtérítés mértéke még azonos szakok esetében is egyetemenként változik. Van olyan felsőoktatási intézmény, ahol olcsóbban lehet diplomát szerezni, másutt pedig jóval drágábban. A 92%-os arányt mindenképpen túlzónak érzem. Tény viszont, hogy az államilag finanszírozott helyek számának drasztikus csökkenésével jópár szakon – s ez különösen a gazdasági és társadalomtudományi területre igaz – leginkább már csak önköltséges alapon szerezhető diploma. Ez pedig összességében a szülőknek milliós nagyságrendű kiadást is jelenthet.”

2015.09.17 BME katalogus fotozas 060Osztozni a szülővel a terheken: a BME GTK 400+ ösztöndíjprogramja

Hogy a szülő mit tud vállalni, nyilván elsősorban a család jövedelmétől függ, de számos olyan eszköz van, ami ebben segítségére van. Az állami ösztöndíjrendszer és a szociális alapon járó juttatások mellett az egyes intézmények maguk is kínálhatnak kedvezményeket – ezek közé tartozik a BME GTK 400+ ösztöndíjprogramja is. Ami a programot egyedülállóvá teszi, az ösztöndíj mértéke és az ösztöndíjban részesülő hallgatók lehető legszélesebb köre: arra ugyanis a kar bármely alapszakára járó hallgató igényt tarthat – ha teljesíti a programba való belépés és a programban maradás feltételeit. „A kedvezmény csakugyan minden szakunkat érinti. A gazdálkodás és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás és a pénzügy-számvitel alapszakjainkon egy félév önköltségesen 300 000 forintba kerül – ösztöndíjprogramunkkal ez 120 000 forintra csökken. A műszaki menedzser alapszakra járók a félévet 325 000 forint helyett 145 000 forintért, a kommunikáció és médiatudomány alapszakra járók pedig 200 000 forint helyett 120 000 forintért tudják teljesíteni” – sorolja a számokat a dékán. Az egyedülálló nagyságrendű ösztöndíj pénzügyi hátterét az egyetem biztosítja – tény viszont, hogy ennek fejében a hallgatók felé magasabb elvárásokat is támaszt.

Teljesíthető feltételek

A programba való bekerülés első, alapvető feltétele, hogy az önköltséges alapon tanuló hallgató a 400 pont feletti felvételi pontszámot, az állami ösztöndíjas hallgató 460 pont feletti felvételi pontszámot érjen el. A programhoz a későbbi félévekben csatlakozhatnak a felvételi követelményeket még nem teljesítő, s a BME GTK jelenlegi hallgatói is. További feltétel a felsőfokú angolnyelv-vizsga vagy a középfokú angolnyelv-vizsga és kiemelten jó érettségi eredmény (75% feletti közép- vagy 55% feletti emelt szintű matematika-fizika érettségi). A programban résztvevőknek a tanulmányok során is komoly nyelvi követelményeknek kell megfelelniük (szaknyelvi képzésüket külön díjak felszámítása nélkül az egyetem biztosítja), kiemelkedő tanulmányi eredményt kell elérniük, egyes tantárgyakat angol nyelven kell teljesíteniük, s aktív módón kell szerepet vállalniuk a kari tudományos és/vagy hallgatói közéletben is. „Az tehát, hogy a hallgató részesülhet-e egy adott félévre ösztöndíjban, kizárólag egy valakitől függ: tőle magától” – emeli ki Andor György. Az ösztöndíj az önköltséges hallgatók számára térítésidíj-csökkenés, az állami ösztöndíjas hallgatók számára viszont (természetesen az állami ösztöndíjon túl) készpénzes kifizetés formájában jelenik meg – mindenkinek megéri tehát a programba bekapcsolódni.

2015.09.17 BME katalogus fotozas 227Külföldön? Idehaza!

Andor György a program egy nagy „járulékos” előnyére is felhívja a figyelmet: „A programban résztvevők legalább négy-öt tárgyat angolul fognak tanulni. Választhatják a filozófiát, a pszichológiát, a szociológiát, a kommunikációelméleteket, de az üzleti világ kemény szaktárgyait is, mint a közgazdaságtan, a marketing, a számvitel, a vállalatgazdaságtan vagy akár vállalati pénzügyek. Annak sincs akadálya, hogy a kötelezőnél több tárgyat vegyenek fel angolul – s mindez semmilyen többletkiadást nem jelent számukra. Angol, amerikai egyetemek tankönyveit, oktatási segédanyagait használjuk majd, válogatott, külföldi szakmai tapasztalatokkal rendelkező oktatói gárdával. Célunk, hogy a nálunk végzett hallgatók olyan biztos és versenyképes tudással, s magas szintű nyelvismerettel rendelkezzenek, mely nem csak a hazai piacon, de a nemzetközi üzleti környezetben is azonnali elhelyezkedést, jó fizetést, stabil szakmai előremenetelt garantál nekik. Az ösztöndíjprogramban ezt külön kommunikációs szakmai angol nyelvi kurzusok támogatják, de a Kar hét másik idegen nyelv (francia, holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol) ingyenes tanulásának lehetőségét is biztosítja, s természetesen – a BME Nyelvvizsgaközpontjának szervezésében – a nyelvvizsga letételének lehetőségét is.

Tájékoztató a részletekről

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételeit a BME GTK szabályzatban tetté közzé, de arról több tájékoztatót is megjelentett, melyek a kar honlapján és a Get To Know című ingyenesen megrendelhető kari magazinban érhetők el. Január 26-án 18.00 órai kezdettel a BME GTK Nyílt nap keretében várja a részletek iránt érdeklődő szülőket, február 3-án 15 órától pedig a felvételi jelentkezés előtt álló középiskolásokat.

A két rendezvényre ide kattintva lehet jelentkezni.