Tízezrek az Educatio 2016 szakkiállításon – nagy az érdeklődés karunk képzései iránt
január 25, 2016
Tedd meg az első lépést a profi karrier és a mindennapi sikerek felé!
február 8, 2016

Azokat várjuk, akik úgy érzik, ez épp nekik való

A kiemelkedően sikeres hallgatói nyílt nap után január 26-ra a szülők számára szervezett felvételi tájékoztatót a BME GTK.

– Nagyon készültünk erre a találkozóra – mondja Andor György, a GTK dékánja, aki szerint az ilyen személyes találkozási lehetőségek fontosságát nehéz lenne túlbecsülni. – Annak eldöntésében, hogy egy középiskolás fiatal hol tanul majd tovább, melyik egyetemet, szakot választja, s ezzel milyen szakmai pályafutásra nyílik majd esélye, általában az egész család részt vesz. A gyermeke jövőjére felelősséggel tekintő szülő olyan szempontokat is mérlegel, amire a pályaválasztó középiskolások még kevésbé érzékenyek – a keddi tájékoztató elsősorban ezekre a kérdésekre kívánt összpontosítani.

20160126-007Amikor továbbtanulásról van szó, elsősorban egyetemet választunk

Andor György a BME világban, illetve a magyar felsőoktatásban elfoglalt helyének bemutatásával kezdte előadását. Ez az egyetem úgy nemzetközi, mint hazai szinten a legkiválóbb egyetemek közé tartozik. A műszaki-technológiai képzésben élenjáró nagy külföldi universitasokhoz hasonló szerkezetű, így a nagyobb műszaki képzési paletta mellett a Műegyetem alapvető része az erős Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is.
– Amikor a továbbtanulásról van szó, elsősorban egyetemet választunk, s csak aztán kart, azon belül meg szakot. A BME GTK a gazdasági- és társadalomtudományi képzésekben is országosan a legjobbak között van, az ilyen irányú hazai karok összehasonlításában pedig a nálunk végzett friss diplomások fizetése a legmagasabb – mutat rá Andor György, aki szerint ebben nagy szerepet játszik a BME szellemisége, alapvető beállítottsága.
– A mi hallgatóink már az egyetemi évek alatt ahhoz a mai, műszaki-technológiai-üzleti közeghez igazodnak, ami majd odakint, a „való világban” várja őket. Ez persze nem azt jelenti, hogy aki a gazdasági vagy társadalomtudományi képzésre jelentkezik, műszaki tárgyakat is tanul majd, hanem csak azt, hogy érzékenyek, nyitottak vagyunk az új technológiák életünkre gyakorolt hatására, s igyekszünk felkészíteni hallgatóinkat azok befogadására, használatára, választott szakmájuk körében való alkalmazására.
Ez a műszaki-technológiai beágyazottság a dékán szerint a BME gazdasági és társadalomtudományi szakjainak egyik legfontosabb, komoly versenyelőnyt is jelentő értéke – rögtön ez után a műegyetemi értékrendet, közeget, az egyes karokon zajló közösségi élet sokszínűségét említi. – Műegyetemi hallgatónak lenni ma is rang, ahogy 1782, egyetemünk alapítása óta mindig is az volt. Aki ide kerül, egy elit csapat része lesz, és az itt szerzett diploma adta rangot egy életen át viszi magával.

20160126-002A legalapvetőbb célunk, hogy minden hallgatónk sikeres legyen

– Arra törekszünk, hogy hallgatóink hozzák ki magukból azt, ami bennük van, jobb tanulmányi előrehaladásra, nyelvtanulásra, sportra és tartalmas közösségi életre ösztönzünk. Ehhez minden segítséget megadunk: az ingyenes nyelvoktatás és a matematikai előkészítő éppúgy biztosított, mint Magyarország egyik legmodernebb, minden igényt kielégítő sportközpontja révén a rendszeres sportolási lehetőség. Az elmúlt években minden hallgatónknak sikerült kollégiumi elhelyezést is biztosítani. 2016-ban induló ösztöndíj programunk segítségével pedig reményeink szerint komolyan csökkenteni tudjuk a családok egyetemi tanulmányok költségeinek viseléséből adódó terheit is.
A BME GTK 400+ Ösztöndíj Programjában részt vevő hallgatók a megszabott követelmények teljesítése esetén igen jelentős, félévente mintegy 180 ezer forintos kezdeményt kapnak, az állami ösztöndíjas hallgatóknak pedig ezzel azonos nagyságrendű kifizetést jelent – ezek igen vonzó összegek. Ezen keresztül külön ösztönzést építettünk ki az angol nyelvtanulással kapcsolatosan. Az ösztöndíjprogram egyik „bemeneti” követelménye a már meglévő angol nyelvvizsga, a teljesítéshez pedig a 3. félév végéig angol felsőfokú komplex nyelvvizsgát kell a hallgatóknak tenniük, s egyes alaptárgyakat angol nyelven kell hallgatniuk, teljesíteniük. Az ösztöndíj mindenkinek „alanyi jogon jár”, aki a követelményeket teljesíti, elnyerése csak a tanulmányi eredménytől függ, s mindig az előző félév teljesítményéhez igazodik, így később azok is jogosultakká válhatnak rá, akik a felvételkor nem teljesítik a feltételeket.

20160126-006Azokat várjuk, akik úgy érzik: amit a BME GTK kínál, pont nekik való

A több mint hatvan jelenlévő vendég közül sokan éltek a kérdés-feltétel lehetőségével – ezek megválaszolásában Németh Edit és Bóta Gábor dékánhelyettesek is Andor György segítségére voltak, Pálinkás Magdolna pedig az Idegen Nyelvi Központ részéről tartott rövid tájékoztatót a BME nyelvtanulási, nyelvvizsgázási lehetőségeiről.
A magas szintű angol nyelvtudás megszerzésének, s egy második nyelv ingyenes elsajátításának lehetősége is láthatóan sokak számára vonzó lehetőség – leginkább azonban az ösztöndíjprogram és a Kar által nyújtott szolgáltatások széles kínálata keltette fel a szülők érdeklődését. – Mi itt, a BME GTK-n összességében ezeket és ilyen feltételek mellett tudjuk nyújtani – foglalta össze az este során elmondottak lényegét a dékán. – Nem több hallgatóra vágyunk, hanem azokat szeretnénk megtalálni, akikhez pont a mi képzéseink, a BME kultúrája, szellemisége passzol, ezért is lényeges, hogy a hozzánk jelentkezők alaposan megismerjék az itteni egyetemi élet minden dimenzióját. E szülői nyílt nap ebben kívánt segítséget nyújtani.

A február 3-án megrendezésre kerülő idei utolsó Nyílt napunkon ismét a felsőoktatási felvételi előtt álló fiatalokat várjuk – a rendezvényre itt lehet jelentkezni.