Különleges és hasznos – mi az? – interjú hollandból nyelvvizsgázókkal
október 25, 2016
“Nekem személyesen az a legfontosabb, hogy a GTK fejlődhessen!”
november 6, 2016

Elég volt!

Egy héttel ezelőtt kollegáimmal együtt megfogalmaztunk egy állásfoglalást, melyben felháborodásunkat fejeztük ki a BME rektorának a munkatársak véleményét semmibe vevő döntésével szemben, amellyel a GTK megválasztott vezetőjét felfüggesztette. Nem kértük, követeltük az önkényes rektori döntés haladéktalan visszavonását, a kari autonómia visszaállítását, az egyetemi tradíciók maradéktalan tiszteletét, a Kar munkatársai által megválasztott és támogatott dékán visszahelyezését, s azt, hogy az egyetemi vezetés haladéktalanul kezdje meg az egyeztetést a kar bizalmunkat teljes mértékben bíró vezetésével a kialakult helyzet rendezéséről.

Az állásfoglalást a kar Facebook-csoportja tette közzé: ahhoz – egyetértést kifejező lájkolással – közel nyolcszáz oktatónk és hallgatónk csatlakozott, 250-en osztották meg saját oldalukon további 600 egyetértő lájkkal.Rektor úrnak és Kancellár úrnak tájékoztatásul levélben is elküldtük – bízva abban, hogy ezzel érzékeltetni tudjuk: a Kar oktatóinak jelentős része, s igen sok hallgatónk is egyetért azzal, hogy a helyzet mielőbbi rendezésének dékánunk jogaiba való visszahelyezése nem csak kulcsa, de egyben előfeltétele is. Ez az elmúlt héten nem történt meg, s a Karunk dolgozói számára tartott, belső kancellári és rektori tájékoztatón elhangzottak szerint a közeljövőben sem várható.

Ahogy Rektor úr a tájékoztatón elmondta, a GTK dékánjától elvont jogköröket nem kívánja visszaadni, a Karunk jövőjéről szóló döntés előkészítését, illetve a jelen állapotokhoz vezető, s a Dékáni Tanács által tíz oldalas feljegyzésben összefoglalt problémák kivizsgálását pedig egy olyan 10 fős bizottság kezébe adta, melynek egyetlen GTK által delegált tagja sincs. Egyetemünk vezetése nem óhajtja tehát Karunkat, s annak megválasztott vezetőjét, dr. Andor György dékánt egyenrangú tárgyalófélként elismerni. Ez számunkra nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

Nem segíti a helyzet kibontakozását az sem, hogy karunk dékánját Rektor úr eltiltotta a nyilatkozástól: sem sajtóinterjút nem adhat, sem a kollégák, sem a hallgatók elé állva nem szólalhat meg. Már egy jogszerűen megválasztott dékán felfüggesztése is példátlan esetet jelentett a magyar felsőoktatás rendszerváltás utáni történetében, az ilyen szilenciumok azonban egyenesen a régi, rossz időkre emlékeztetnek.

cikkhez_02

Andor György a kialakult helyzetet elemző, s egyben a kibontakozás lehetőségeit is vázoló, hosszú interjút adott a GTK Pressnek. Az interjú betördelve megjelenésre vár: közzé azonban – egyelőre – nem tehetjük. Mindeközben a GTK körül kialakult bizonytalanság egyre nő – ráadásul a 2017-ben végző középiskolások továbbtanulásukról hozott döntésének meghozatala időszakában, a közelgő BME Nyílt Nap (november 25.) közvetlen előestéjén. Sokan vélik úgy, hogy az egyetemi vezetés és a GTK közt kialakuló problémák alapvetően Karunk a BME-n belüli „túl nagyra növése” okán fejlődtek ki – miközben a BME-re a 2016-os  felvételi eljárás keretében felvett összes hallgató száma a felvi.hu adatai szerint 1,2 %-al csökkent, a GTK-n mintegy 30%-os alapszakoshallgatói létszám-növekedést értünk el.

sikerek mögött igen jelentős erőfeszítések állnak: olyan folyamatok, melyek már Kövesi Jánosés Veress József dékánjaink vezetői ciklusai alatt elkezdődtek, s melyek Andor György tavalyi hivatalba lépése után vettek új lendületet. Az új kari ösztöndíj-program, az oktatói munka színvonalának javítását támogató véleményezési rendszer, az alaptárgyak angol nyelven való tanulásának választhatósága, az új tantervi szerkezet olyan tényezők voltak, melyek a továbbtanulásról való döntéskor nagy súllyal estek latba. Ha valaki tudatosan törekedni akar Karunk ellehetetlenítésére, akkor sem választhatott volna jobb megoldást, mint a sikerfolyamatokat irányító dékán eltávolítása. Ezt a folyamatot meg kell állítani: a GTK akár a BME-n belül, akár másutt folytatja majd szakmai tevékenységét, tartozik jelenlegi s jövőbeni hallgatónak azzal, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalat garantálja számukra.

Ezért döntöttek úgy kollegáim, Fehér Márta professzor asszony és Galántai Zoltán egyetemi docens hogy november 7-én, hétfőre zárt oktatói fórumot hívnak össze, s ezért hirdetett a kari Hallgatói Képviselet ugyanezen napra ismét tájékoztatót a hallgatóknak, melyre a dékánt is meghívták.Ebben a súlyos helyzetben nem hallgathatunk tovább: már mindannyiunk közös jövője a tét. A szervezők mindenkit szeretettel várnak – karunk eddigi dékánjai már jelezték, hogy (amennyiben Rektor úr nem tiltja le őket) szólni fognak az eseményen.