Ahol az érveléselmélet és a jogtudomány találkozik…
május 31, 2016
Eredményes munkát végzett, sikerrel zárult a Magyar Pszichológiai Társaság karunkon tartott, éves nagygyűlése
június 6, 2016

Élenjáró növekedés – átütően pozitív piaci visszajelzést kaptak a BME GTK alapszakos minőségfejlesztési programjai

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának 2015 őszén beharangozott átfogó minőségfejlesztési programjai – így a megújított képzési programok, az angol nyelvű képzés megerősítése, az oktatási minőségfejlesztés és a hallgatói előmenetelt motiváló ösztöndíjprogram – nem egészen fél év alatt kiugró növekedést hoztak a hallgatói jelentkezéseket tekintve. Az egyik évről a másikra mért 30-50%-os növekedés országos szinten is élenjár.

A programban öt alapszakunk érintett: gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, műszaki menedzser, valamint kommunikáció és médiatudomány. Nézzük előbb külön-külön az eredményeket!

A legnagyobb növekedést a gazdálkodási és menedzsment szak hozta: itt az (állami és önköltséges) első helyes jelentkezések 80%-kal nőttek (ezen belül az állami 105%-kal, amivel az ország összes 100 fő feletti gazdasági, műszaki és társadalomtudományi szakja közül toronymagasan az első). A pénzügy és számvitel alapszak 77% és 65% növekedést mutat (első helyes és összes jelentkezés), míg a nemzetközi gazdálkodás alapszak 32% és 27%-ot. A kommunikáció és médiatudomány alapszakunk 40% elsőhelyes és 30% összes jelentkezőszám növekedést produkált. Külön is jelentős eredménynek tartjuk, hogy a műszaki menedzser alapszakunk jelentkezési számai is növekedni tudtak annak ellenére, hogy a műszaki terület egésze országos szinten határozott visszaesést mutat.

Összehasonlításként a BME GTK eredményeit három nagy budapesti konkurens intézményével vetettük össze: a Budapesti Corvinus Egyetemmel (BCE), a Budapesti Gazdasági Egyetemmel (BGE) és az Óbudai Egyetemmel (OE). Előbb a három referenciaegyetem karait, illetve nappali és részidős, állami és önköltséges budapesti alapszakjait a BME GTK képzési portfóliójához illeszkedve választottuk ki. A BCE-nél a Gazdálkodástudományi Kart, a Közgazdaságtudományi Kart és a Társadalomtudományi Kart vettük; a BGE-nél a Külkereskedelmi Kart, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kart és a Pénzügyi és Számviteli Kart; míg az OE-nél a Keleti Károly Gazdasági Kart, valamint a műszaki menedzser és a tanárképzéseket tekintettük. E négy intézmény vonatkozó szakjainak összes (budapesti, alapképzési, állami-önköltséges) jelentkezési szám 2015-2016-os átlagos változását alapul véve a BME GTK-nak sikerült messze a legnagyobb növekedést elérnie (31 %-ot az elsőhelyes jelentkezéseknél, míg 22 %-ot az összesnél).

Print

Különösen nagy az ugrás, ha csak a gazdaságtudományi alapszakokat tekintjük: itt a BME GTK az első helyes jelentkezéseknél több mint másfélszeresére (54%) nőtt egy év alatt:

No¨vekede´s_02_a´bra

Gazdaságtudományi alapképzések jelentkezési számainak átlagos változása 2015-ről 2016-ra (az felső ábrán az összes jelentkezések, az alsón az első helyes jelentkezések)