Environmental economics
január 5, 2017
Nyelvtanulás: szorgalom, kitartás, de megéri!
január 5, 2017

English for Economic and Social Sciences for Business and Communication

Fischer Márta egyetemi docens nyújtott betekintést számunkra az English for Economic and Social Sciences (EESS), valamint az English for Business and Communication (EBS) tantárgyak terveibe.

Az idegen nyelven induló kurzusok között speciálisnak számít e két tárgy, hiszen nem egy már futó, magyar nyelvű tárgy angol nyelven való indításáról, hanem két, eddig még nem tanított új tárgyról van szó. Így az oktatók e képzés igényeire szabott, teljesen új tananyaggal készülnek az órákra. Mindkét tárgyat különlegessé teszi még az is, hogy az oktatók csapatban dolgoznak: az EESS kurzuson Fischer Márta, Takács Katalin és Kiszely Zoltán oktatók mellett Stephen Patrick angol anyanyelvű oktató fogja tartani az órákat, az EBS tantárgynál pedig Nicholas Palmer lesz az anyanyelvi előadó.

A 400+ ösztöndíj program résztvevői számára kötelező tárgy az EESS, így a tananyag is e hallgatók igényeihez igazodik.

Kifejezetten a 400+ hallgatóknak szól a kurzus, így azt tartjuk szem előtt, hogy nekik sok szakirodalmat kell majd olvasniuk angol nyelven, jól kell tudniuk érteni az angol szöveget, és ismerni az egyes szakterületek terminológiáját. A kurzus célja ezért elsősorban olyan készségek fejlesztése, amelyek a szövegértésben, majd később a szövegalkotásban is a diákok segítségére lesznek tanulmányaik során. A kurzus első részében az úgynevezett Academic English kurzusoknak megfelelően haladunk. Ismét szó lesz a definíciók írásának mikéntjéről, érvelésről, kérdezéstechnikáról, a tudományos stílusnak megfelelő nyelvi elemek, például segédigék, passzív szerkezetek használatáról. A kurzus második részében a gazdasági kulcsfogalmakra, matematikai műveletek angol nyelvű átültetésére, grafikonok angol nyelvű elemzésére helyezzük a hangsúlyt – mindezt sok-sok színes, érdekes nyelvi példával – foglalta össze a kurzus legalapvetőbb jellemzőit Fischer tanárnő.

Az English for Business and Communication kurzus egy interkulturális kommunikációs tréning, mely a tervek szerint heti egy előadás és egy, az előadáshoz közvetlenül kapcsolódó szeminárium kombinálásával kerül majd megtartásra. A tréning az interkulturális ismeretek mellett európai uniós ismeretekkel is kiegészül, amely témának most különösen nagy a relevanciája.

A kurzusokba az oktatók saját külföldi tapasztalataikat is beépítik. Fischer Márta svédországi, ausztriai és lengyelországi tanulmányokról is beszámolt, amelyeket sokrétű nyelvtudásának köszönhet. Igaznak tartja azt a mondást „Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy”. Ehhez e két kurzus is kiváló segítséget ad, hiszen az angol nyelv egy-egy speciális szeletét lehet majd elsajátítani, ami a későbbiekben a munkaerőpiacon is nagyon hasznos lehet a hallgatók számára.