Naumann-Etienne ösztöndíj 2021
november 17, 2021
Siker az OecoForum-Közgazdász ötletversenyen
november 19, 2021

Eurázsia hajnala – konferenciafelhívás

A hatalmas eurázsiai kontinens gazdasági és politikai felemelkedése az elmúlt évtized egyik leginkább vitatott és kutatott témája a nemzetközi kapcsolatok és geoökonómia területén. Mint ahogy ez gyakran megtörténik ezekkel a fogalmakkal, az Eurázsia koncepciót komplexen és sokféleképpen értelmezik, és maga a kulcsfogalom is sokszor akár elmosódottá, homályossá válhat, ahogy a társadalomtudósok megpróbálják az új valóságot értelmezni.

Ugyanakkor minden új periódus az intézményi, politikai és gazdasági keretek megújhodásával is jár, amely az elképzelések, koncepciók és célok újradefiniálását is jelenti. Az eurázsiai kontinens felemelkedése mögötti legfőbb hajtóerő Kína gyors gazdasági fejlődése, amely nem, hogy nem állt meg, hanem felgyorsult a Covid-19 járvány globálissá válása után.

Ez a helyzet számos kérdést vet fel:

  • Az újonnan kialakult környezetnek kik lesznek a hosszútávú nyertesei?
  • Melyek az eurázsiai térség előretörésének gazdasági és politikai okai?
  • Eurázsia felemelkedése hol okoz új törésvonalakat a világgazdaságban?
  • Hogyan érinti a világpiacot és annak egyes részeit a növekvő eurázsiai kereslet?
  • Milyen erős a Kína és Oroszország közötti együttműködés?

Az Eurázsia Központ első alkalommal hirdeti meg éves PhD, MA konferenciáját a kecskeméti Neumann János Egyetemen „Eurázsia hajnala” címmel, amelyre meghívja azokat a PhD és MA hallgatókat, akiknek kutatási területe vagy érdeklődési köre kapcsolódik a konferencia témájához. A Központ várja a térség felemelkedésének gazdasági, politikai, technológiai, pénzügyi és infrastrukturális kérdéseit elemző előadásokat.

A regisztráció és a bővített absztrakt (300 és 500 szó között) elküldésének határideje: 2021. november 20.

A jelentkezést és az absztraktot az alábbi e-mail címre kell elküldeni:

eurasiacenter@uni-neumann.hu

A konferencia időpontja: 2021. december 3. (péntek) 10:00-12:00

A konferencia helyszíne: Neumann János Egyetem (6000 Kecskemét, Izsáki út 5.)