A 2020-as év fogyasztókra gyakorolt hatásai
január 28, 2021
ESET’20 Start online verseny
február 1, 2021

Fájdalommal búcsúzunk dr. Szabó Gábor Csabától, a GTK egyetemi docensétől

dr. Szabó Gábor Csaba

2021. január 28-án elhunyt Szabó Gábor Csaba kollégánk. 1965-ben a BME vegyészmérnöki Karán szerzett vegyészmérnöki diplomát. Ezt követően a BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén (illetve ennek elődtanszékein) dolgozott gyakornokként, tanársegédként, adjunktusként, majd 1984-óta egyetemi docensként. Mindvégig a Tanszék meghatározó személyisége, munkatársa volt. Hosszabb időn keresztül oktatott a Veszprémi Vegyipari Egyetemen és más felsőoktatási intézményekben is.

l971-ben vegyipari gazdasági mérnöki másoddiplomát, 1973-ban dr. techn fokozatot szerzett a Vegyészmérnöki Karon. 1983-ban védte meg kandidátusi értekezését. Szakcsoport vezető, tanszékvezető helyettes, a Vegyészmérnöki Kar Kari Tanácsának tagja és az Egyetemi Tanács tagja is volt.  A Természet- és Társadalomtudományi Kar 1987. évi megalakulásától kezdve 1995-ig annak általános- és gazdasági dékánhelyettesként tevékenykedett.  1970-1985 között a BME Szakszervezeti Tanácsának érdekvédelmi felelősi, titkárhelyettesi funkciót látta el.

Oktató és kutató tevékenysége döntően a minőségmenedzsment területéhez kapcsolódott. E területen végzett kiemelkedő oktató és kutató munkája jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy tanszékünk tevékenységének e területe a hazai minőségkultúra fejlesztésében jelentős szerepet tölt be.   Meghatározó szerepe volt a szervező vegyészmérnök képzés és a műszaki menedzserképzés elindításában. Közel 150 publikációja született 50 éves munkássága alatt. Csaknem 400 cégnél, intézményben végzett szakértői, tanácsadói tevékenységet. Több mint 30 műszaki doktor, kandidátus, PhD jelölt témavezetője volt. 20 éven keresztül versenyszerűen sportolt, majd 23 évig a MAFC Labdarugó Szakosztály tanárelnökeként dolgozott.

Munkásságát a Munka Érdemérem Bronz fokozatával, az Egyetemért Emlékéremmel, a GTK Kari Emlékéremmel és a IIASA- Shiba Díjjal ismerték el. Az Egyetem Szenátusától értékes tevékenysége elismeréseként aranydiplomát kapott.

Emlékét tisztelettel őrizzük.