Mesterkurzus a készségek, kompetenciák és képesítések stratégiai megközelítéséről a felsőoktatásban
szeptember 19, 2023
Hamarosan megrendezésre kerül a 25. Intenzív kurzus!
szeptember 29, 2023

GTK-s eredmények a Tématerületi Kiválósági Programban (TKP)

A Tématerületi Kiválóság Program (TKP) 2021 keretében számos GTK-s kolléga csatlakozott a Nemzetvédelmi alprogramhoz, Dr. Bethlendi András kari projektvezető koordinálása mellett. A program első szakmai beszámolójában a 2021. és 2023. szeptembere közötti időszakban elért eredmények jelentek meg, melynek keretében interdiszciplináris területen értek el említésre méltó eredményeket a GTK-s oktatók.

A városi fenntarthatóság és a hőhullámmal szembeni sérülékenység kérdései a budapesti kerületek, illetve megyeszékhelyek bevonásával kerültek elemzésre, melyhez fuzzy módszertant választottak a kutatók,  így sikerült térbeli összefüggéseket is feltárni két olyan területen, ahol a korábban definiált éles határvonalak az egyes kategóriák között nem voltak kellően részletezettek. Az eredmények a City and Environment Interactions Q1-es folyóiratban jelentek meg (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590252022000101). A cikk szerzői: Buzási Attila (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék), Jäger Bettina Szimonetta (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék) és Hortay Olivér (Pénzügyek Tanszék).

A kvantitatív elemzés mellett a városi fenntarthatóság, reziliencia és az ún. lock-in (beágyazódás) témakörében is végeztek kutatásokat munkatársaink, melynek eredményeit a D1-es besorolású Ambio folyóiratban jelentették meg (https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-022-01817-w), kiemelkedőnek számító 6.5 IF érték mellett. A cikk szerzői: Buzási Attila (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék) és Csizovszky Anna (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék)

Egy további kutatás során a nemzetközi és hazai szakirodalom került feldolgozásra a városi vízgazdálkodáshoz kapcsolódó természetalapú megoldásokra vonatkozóan. A kutatás kiemelt célja volt értékelni az árvízorientált NBS-megoldások fenntarthatósági teljesítményét a különböző „co-benefitek” szempontjából. Az ide vonatkozó eredmények egy, a Springer kiadó által gondozott tanulmánykötet fejezetében jelentek meg (https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-91261-1_88-1). A könyvfejezet szerzői: Szalmáné Csete Mária (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék) és Anil Poyraz (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék).

Egy további kutatás során az energiagazdálkodás fenntarthatóságának elengedhetetlen részeként a megfizethető és igazságos energiaátmenet témaköre került kutatóink terítékére. A Q1-es besorolású International Journal of Sustainable Energy Planning and Management folyóiratban megjelent cikkben a Közép-Kelet-európai térség háztartásainak energiamixét értékelték fenntarthatósági szempontból, különös tekintettel a szilárd biomassza és a földgáz szerepére (https://journals.aau.dk/index.php/sepm/article/view/7503). A cikk GTK-s szerzői Pálvölgyi Tamás (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék) és Kármán-Tamus Éva (Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék).

Végezetül ugyancsak az International Journal of Sustainable Energy Planning and Management folyóiratban jelent  meg Pálvölgyi Tamás és Kármán-Tamus Éva társszerőzsége mellett az Európai Unió tagállamainak fenntartható energiagazdálkodási teljesítményét elemző tanulmány, melynek segítségével a regionális különbségek feltárása és a hatékonyabb forrásallokáció is elérhetővé válik (https://journals.aau.dk/index.php/sepm/article/view/7055).