„Azért vagyunk, hogy segítsünk” – a Testnevelési Központ a gólyáknak tartott tájékoztatót
augusztus 31, 2016
Karrierest: Synetiq-Neuromarketing
szeptember 15, 2016

Hopp!

Amikor 2015 szeptemberében Andor György dékán először hívta össze a GTK összes munkatársát, hogy vázolja a következő évek stratégiai programját, az első évet amolyan „hoppolásnak” hirdette meg.

Ez a kajak-kenu sportban használt fogalom arra utal, mikor a táv közben a vezérevezős egy „hopp” kiáltással még inkább összehangolt, erőteljesebb evezést vezényel, ezzel együtt a hajót magasabb utazósebességre állítják át. Most, egy év után, eljött az értékelés ideje.

image002Fejlesztések minden területen

Az vezetés négy fő irányt jelölt meg, ahol a Kar munkatársai segítségével gyors, jelentős eredményeket kívántak elérni: a kommunikáció javítása, a nemzetköziesedés, a minőségfejlesztés és a termékfejlesztés. Az átállás valóban igen gyors volt, és mára minden területen sikerült is komoly sikereket felmutatni. Letisztultabb, strukturáltabb képzési portfólió született; erősítettük a „Business & Technology”kapcsolatot; új arculatot építettünkÁtdolgozásra került mind a 17 szak tanterve is. Változtak a szabadon választható tantárgyi blokkok is. Bevezetésre került a Széleslátókör tantárgycsomag, mely minden szak hallgatói számára hasznos és gyakorlatias ismereteket kínál. Mindezzel egy még inkább piacképes, modern, a jelenkori követelményeknek megfelelő képzési kínálat alapjai születtek meg.

Az elmozdulás egyik fő irányát az angol nyelvű képzés kiterjesztése jelentette: 2016 őszétől 16 alaptárgy angol nyelvű párhuzamos oktatását kezdjük meg, jelentős szaknyelvi képzéssel összekötve. A cél az, hogy aki a BME GTK-n végez olyan nyelvi tudásra és angol nyelvű szakmai ismeretekre tegyen szert, melyet egy külföldi egyetem által nyújtott tudással egy lapon említsenek.

20160831-014A további célok között szerepelt az oktatás minőségének javítása is. Ezt részben az országosan egyedülálló, új véleményezési rendszerrel, részben pedig a tárgyak profiltisztításával, modernizálásával kívánja a Kar elérni. 2015 őszétől 30 tantárgy, 40 oktatóját 100 minősítő kolléga értékelte.

Sok hozzánk jelentkező számára komoly vonzerővel bírt a 400+ Ösztöndíj Programunk. Ezt a programot időközben a Kar kiterjesztette azokra a hallgatókra is, akik korábban nyertek hozzánk felvételt. Lényeges, hogy a program nyitott, ha a belépési követelményeket valaki nem is teljesíti, az egyetemi évek során bizonyítva be lehet még kerülni.

 

Kiugró felvételi eredmények

Mindezen fejlesztések és erőfeszítések együttes eredményeként értékelte Andor György azt az igen jelentős elmozdulást, amely a Karra jelentkező alapszakos hallgatók létszámában a tavalyi évhez képest bekövetkezett.

legnagyobb növekedést az üzleti közgazdaságtan területű gazdasági szakok hozták. Itt átlagosan 50%-kal nőtt a jelentkezők száma, ami végül 30% körüli létszámnövekedésben és a felvételi minimumpont határ 340 pontra emelésében csapódott le. Külön öröm, hogy e szakokon a 400 és a 450 pont felettiek száma közel megduplázódott, és az átlagpontszám is 400 pont fölé emelkedett. Ezen a területen, ahol vagy 25 intézmény verseng a hallgatókért, az alapszakos piaci részesedésünk jelentősen nőtt, nagyjából 15%. Ami a hallgatói minőséget illeti, itt a BCE-t követően már egyértelműen a 2. pozíció a BME GTK-é.

műszaki menedzser szak mintegy 6%-os növekedést mutat, viszont mindezt a műszaki felsőoktatási szegmens átlagosan 5%-os visszaesése mellett. E szak évek óta toronymagasan kiemelkedik a képzőhelyek mezőnyéből, mintegy 30%-os piaci részesedéssel, és a legmagasabb minimum és átlagpontszámokkal.

20160831-011kommunikációs és médiatudomány alapszakunk a pótfelvételikkel együtt végül 70 fő fölé került, ami 50% feletti növekedést jelent, és a 400-450 pont feletti hallgatóknak itt is jelentősen növekedett a száma. Ez talán a leginkább kiegyenlített piacú szakunk. Az országban 11 helyen folyik ilyen képzés, és a BME GTK veszi fel a hallgatók 12%-át. A létszámokat és a felvételi minimumpontszámokat együttesen tekintve az ELTE és a BCE mellett a legjobb három képzőhelyhez tartozunk.

Mesterszakjainknál, miközben igen alacsony létszámú alapszakon végzős évfolyamaink voltak, pár százalékkal növelni tudtuk a jelentkezői számainkat. Íme a kari 2016-os felvételi létszám top-lista: MBA (132), Számvitel (123), Marketing (114), Műszaki menedzser (79), Közgazdász- és mérnöktanár (78), Vezetés és szervezés (71), Pszichológia (69), Pénzügy (47); Regionális és környezeti gazdaságtan (40) és Kommunikáció és médiatudomány (34).

Az összes 2016-os felvételi létszámunk (a pót-felvételikkel együtt) 1750 körüli. Ez a Kar valahai legnagyobb felvételi létszáma, miközben még a minőségi mutatóinkat is sikerült javítani. Ezzel a BME GTK az ország 167 felsőoktatási karából a 7. helyen áll. Gratulálunk!

image004

Hogyan tovább?

Andor György dékán kiemelte, az ütőképes képzési szerkezet, a jó marketing és kommunikáció csak egyszer tud lökést hozni, innentől már bizonyítani is kell, hogy hallgatóink csakugyan az ország egyik legszínvonalasabb üzleti-, vagy technológiai és társadalomtudományi képzését választották.

20160831-010Legjelentősebb feladat most tehát az, hogy a Kar iránti megnövekedett érdeklődést hosszabb távon is megőrizzük, sőt, fokozzuk. Ennek nemcsak a népszerűség és az elismertség a feltétele – emelte ki, és egyben köszönte is meg a dékán – hanem a kormányzati és az egyetemi támogatás is.

Az előttünk álló fő kari feladatokról és még megoldásra váró problémákról a dékán a GTK Pressnek külön is nyilatkozott. Mint Andor György elmondta, 2016 nyarán elindult a Matematika Felkészítő, melynek célja a számos tárgyhoz szükséges matematikai ismeretek erősítése, szintrehozása. Nagy súlyt helyez a Kar a most tanulmányaikat kezdő elsőévesek támogatására, az oktatás szervezettségének, színvonalának fenntartására, és a tanterem-gondok áthidalására. A tanszékekre és az egyes oktatókra is további feladatok várnak. A Kar minden oktatójától elvárt saját képességeinek és az általa oktatott tantárgynak a fejlesztése, a hallgatók tanulmányi munkájának segítését – ezt tervezhető kari előmeneteli lehetőségekkel, tudományos- és oktatói életpálya modellel „honorálják”, melynek szabályait a Tudományos Előmeneteli Kézikönyv tartalmazza.

A 2016. augusztus 31-i ünnepség végén a dékán megköszönte a Kar minden munkatársának az elmúlt egy évben végzett munkáját, és sor került az ilyenkor szokásos kitüntetések- és díjak átadására is. Egy díjat maga a Kar is kiérdemelt: ezt Kincses Gábor, a BME Testnevelési Központjának igazgatója, adta át a dékánnak. A BME valamennyi karának versenyében a BME GTK lett 2016 Legsportosabb Kara, miközben Cseh László, a BME GTK műszaki menedzser szak hallgatója pedig még egy olimpiai ezüsttel is öregbítette egyetemünk és karunk hírnevét.