Next level education – angol nyelvű mesterszakok a GTK-n
november 2, 2020
TDK 2020 – Elkészült az online Tudományos Diákköri Konferencia Programja
november 3, 2020

Információs Társadalom folyóirat – Interjú Héder Mihállyal

Megújult az Információs Társadalom folyóirat – a legfontosabb változásokról és a kapcsolódó általános tudnivalókról Dr. Héder Mihályt, a Filozófia és Tudománytörténet Tanszék egyetemi docensét és lap főszerkesztőjét kérdeztük.

Mit kell tudni az Információs Társadalom folyóiratról?

Az Információs Társadalom folyóirat elsősorban a szociológia egyik, „information society studies” (magyarul – gondolom kitaláljátok – „információs társadalom”) elnevezésű részterületének biztosít magas minőségű tudományos publikációs felületet. A folyóirat eredetileg a hazai és régiós kutatásokat kívánta támogatni és csak magyar nyelven jelent meg, igaz, a kezdetektől publikált fordításokat is a legfontosabb szerzőktől.

A 2019/4-es számtól kezdődően minden páros szám angol nyelvű, így a szerzői kör is jelentősen bővült. Egyébként ettől kezdve „InfTárs”-ként is hivatkozunk a folyóiratra, ami egyáltalán nem hivatalos, ellenben a magyarul nem beszélők is meg tudják kísérelni a kiejtését.

A fő iránytól nem túl távol eső egyéb területek, például technikafilozófia, mérnökképzési kutatások is megjelennek a folyóiratban. Egyébként a 2021/1-es szám, amely várhatóan késő tavasszal jelenik meg, visszatekint majd a folyóirat 20 éves történetére. Persze a 2001-es alapításkor én még csak gimnazista voltam, de szerencsémre az előző főszerkesztők segítenek a történeti áttekintésben.

Tudományosan mi jellemzi a folyóiratot?

A folyóirat szerepel a Web of Science Social Sciences Citation Indexében és a Scopus adatbázisában is. Ezek a tudományos minőséget nagyjából közelítő folyóirat regiszterek, ami egyébként a főszerkesztő elődök érdeme. Ez különösen akkor nagy fegyvertény, ha figyelembe vesszük, hogy a folyóirat 19 és háromnegyed évig csak magyarul publikált, és éppen ezért magyarul nem beszélők számára aligha volt hivatkozható. Márpedig ezekbe a listákba elsősorban hivatkozás alapon lehet bekerülni és ebben az angol nyelvű orgánumokkal egy-az-egyben versenyzünk.

A megjelent írások rekordjai automatikusan bekerülnek a Crossref adatbázisába, vagy egyszerűbben szólva DOI azonosítót kapnak. Bekerülnek továbbá a Magyar Tudományos Művek Tárába, teljes szövegük pedig archiválásra kerül a REAL repozitóriumban is (a Web of Science és az EBSCO mellett természetesen).

A beregisztrált DOI-k miatt azután a cikkeket átveszi sok automata indexelő is, mint a Google Scholar és társai. Úton van a DOAJ indexelés, valamint az is, hogy a bírálók a munkájukért Publon-ban részesüljenek. Akinek a fentiek nem sokat mondanak, annak úgy foglalnám össze némi büszkeséggel, hogy a szerzők jó szolgáltatást kapnak az InfTárs-ban való megjelenéssel.

Mit kell tudni a bírálat folyamatáról és konkrétan milyen témakörökkel foglalkozik a folyóirat?

Az Információs Társadalomhoz benyújtott kéziratok két, névtelen szakmai bírálaton esnek át, ahol a szerző és a bíráló kölcsönösen nem ismerik egymás identitását. A bírálatok átlagos ideje a beérkezéstől számított 3-4 hónap, bár sajnos kivételes esetekben ez elhúzódhat. A bírálókat a szerkesztőbizottság választja ki. Folyóiratunk az elméleti és empirikus munkákon túl szívesen fogad recenziókat és konferenciabeszámolókat, melyek szerkesztőségi döntés alapján (tehát nem névtelen bírálattal), olvasószerkesztés után kerülnek megjelenésre.

Az Információs Társadalom folyóirat többek között, de nem kizárólagosan az alábbi témakörökkel foglalkozik:

 • információelmélet, információtörténet
 • mesterséges intelligencia
 • digitális megosztottság, e-esélyegyenlőség, e-befogadás, szociálpolitika
 • elektronikus közigazgatás
 • információs kultúra, információs írástudás
 • információ és tudásmenedzsment
 • digitális kultúra, média, játék, vizuális kultúra
 • versenyképesség, innováció
 • e-kereskedelem, e-business
 • e-egészségügy, AAL, ICT for ageing
 • fenntartható információs társadalom, zöld informatika
 • oktatás, e-learning
 • big data – nagy adattömeg

Természetesen a lap szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntsön arról, hogy a benyújtott kéziratok illeszkednek-e a folyóirat által követni kívánt tematikába.

Hogyan kapcsolódik a folyóirat a GTK-hoz és milyen feladatai vannak egy főszerkesztőnek?

A folyóirat megjelenését a BME Gazdasági és Társadalomtudományi Kara támogatja 2019 óta, ennek köszönhető, hogy a lap ma is megjelenhet. Főszerkesztőként a bírálati folyamatok működtetéséért, a vitás vagy problémás esetek gondozásáért, a kommunikációért, a külső megkeresések, például különszámok, vendégszerkesztők kezeléséért, a beköszönő megírásáért és úgy általában a folyamatok működtetéséért felelek. De nagyon sok segítséget kapok a kollégáimtól, ez egy csapatmunka.

Mik a legfontosabb változások?

A legfontosabb változás egyértelműen az angol nyelv bevezetése. Ezen kívül nemrég elindult a folyóirat új weboldala, ami a 2001 óta megjelent összes szám metaadatát tartalmazza, így két korábbi weblapot egyesít, és persze kétnyelvű. A tartalmát folyamatosan bővítjük.

A kézirat benyújtási és lektorálási folyamatot egy új, testreszabott rendszer támogatja. Eredetileg szoftvermérnök vagyok, és nem tudtam türtőztetni magam, készítettem egy erre alkalmas szoftvert. Ez most már elég jó, de nem tudom, hogy nem beszélném-e le magamat erről, ha lenne egy időgépem… Minden beadványt átfuttatunk már a GTK által beszerzett Turnitin plágiumszűrő rendszeren is, amely ugyan elsősorban hallgatói beadványokra van optimalizálva, de tapasztalataink alapján kiválóan működik akadémiai cikkekre is.

A tördelésben is újításokat vezettünk be.  Arra törekszünk, hogy olyan dokumentum jöjjön létre, ami a weben is és nyomtatásban is jól mutat. Ez azzal jár, hogy az oldalak szimmetrikusak és nem bal-jobb rendszerűek, a cikkek előtt pedig előlap van a kötet közepén is, ami tartalmazza a metaadatokat és a hivatkozási tudnivalókat, és így tovább. Elmesélve nem tűnik nagy dolognak, de sok munka kellett hozzá.

Hol található meg az új weboldal és hogyan érhetők el a publikációk?

Az Információs Társadalom azonnali szabad (open access) hozzáférést biztosít a folyóiratban megjelent minden cikkhez. A publikáció minden szerzőnek szigorúan ingyenes. Fontosnak érezzük, hogy a kutatási eredmények mindenki számára elérhetőek legyenek, és hisszük, hogy ezek az eredmények így hasznosulhatnak a legjobb hatásfokkal.

A folyóirat legújabb és korábbi számai az alábbi weboldalon érhetők el:

https://inftars.infonia.hu/issues.php

Milyen publikációk találhatók meg a legújabb számokban?

A 2020/1-es magyar szám tartalmát hat izgalmas, nagyrészt adatvezérelt tanulmány adja, míg az 2020/2-es kiadványban mérnöki oktatásfilozófiai cikkek érdekes kombinációját prezentáljuk az olvasónak angol nyelven.

Dr. Héder Mihály, az Információs Társadalom folyóirat főszerkesztője