Nemzetközi mobilitási infónap
január 25, 2023
FELHÍVÁS – Danube Cup nemzetközi startup verseny felkészítő tréningre
február 6, 2023

MNB Kiválósági ösztöndíj a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére

Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, aminek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezéssel ösztöndíj programot támogat. A program keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött támogatási szerződés alapján lehet pályázatokat benyújtani a 2022/23-as tanévre vonatkozó kiválósági ösztöndíj elnyerésére.

A tavaszi félévben az őszi félévben végző hallgatók megüresedő helyére lehet pályázni. Az ösztöndíj mértéke: 50 000Ft/hó/hallgató a tanév fennmaradó öt hónapjának megfelelő időtartamra.

Ösztöndíjban részesülhetnek az alábbi szakok hallgatói:

Alapképzés: Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és Marketing

Mesterképzés: Biztosítási és pénzügyi matematika, Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan képzés), Közgazdasági elemző, Közgazdálkodás és közpolitika, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés

A pályázatot a pályázati kiírás mellékletében foglalt pályázati adatlap kitöltésével a Dékáni Hivatalban (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület A szárny magasföldszint 20., Otterbein-Szabó Edit) kell benyújtani 2 eredeti példányban, Dr. Koltai Tamás dékánnak címezve egy borítékba helyezve. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumokat vagy azok másolatait.

A pályázatok leadási határideje: 2023. március 17. 12:00

A pályázat leadása során kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet a megfelelő igazolások csatolására!

További felvilágosítást Otterbein-Szabó Edit pályázati koordinátor tud adni a palyazat@gtk.bme.hu e-mail címen.

Pályázati kiírás, vonatkozó Dékáni Utasítás:

https://www.gtk.bme.hu/palyazatok-osztondijak/