Hamarosan megrendezésre kerül a 25. Intenzív kurzus!
szeptember 29, 2023
F-Faktor: FENNTARTHATÓSÁGI MŰHELY vitafórum sorozat
október 12, 2023

MNB Kiválósági ösztöndíj a 2023/2024-es tanévre

Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, aminek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezéssel ösztöndíj programot támogat. A program keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött támogatási szerződés alapján lehet pályázatokat benyújtani a 2023/24-es tanévre vonatkozó kiválósági ösztöndíj elnyerésére.

A támogatni kívánt hallgatók száma: 50 fő alapképzésben és 7 fő mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató. Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázatai elkülönítve kerülnek értékelésre.

Az ösztöndíj mértéke: 50 000Ft/hó/hallgató tíz hónapnak megfelelő időtartamra.

Ösztöndíjban részesülhetnek az alábbi szakok hallgatói:

Alapképzés: Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és Marketing

Mesterképzés: Biztosítási és pénzügyi matematika, Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan képzés), Közgazdasági elemző, Közgazdálkodás és közpolitika, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés, Vállalatgazdaságtan

A pályázatot a pályázati kiírásban leírtak szerint, az ott megjelölt Neptun kérvény kitöltésével kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok elektronikus másolatait.

A pályázatok leadási határideje: 2023. október 19. 12:00

Meghosszabbítva 2023. október 23. éjfélig

További felvilágosítás a pályázatról Vörös Kingától a voros.kinga@gtk.bme.hu e-mail címen kérhető.

Pályázati kiírás, vonatkozó Dékáni Utasítás: https://www.gtk.bme.hu/palyazatok-osztondijak/