A curling GTK-s bajnoka – Kalocsai Vera
augusztus 25, 2016
„Azért vagyunk, hogy segítsünk” – a Testnevelési Központ a gólyáknak tartott tájékoztatót
augusztus 31, 2016

Oktatók Oktatói Véleményezése – a folyamat most újabb szakaszba lép

Több, mint egy évvel ezelőtt, 2015. májusában merült fel az az elképzelés, hogy Karunkon bevezessük az oktatói munka komplex értékelését lehetővé tevő  folyamatot – idáig mindösszesen hetven véleményező közreműködésével huszonkét tantárgy és harmincegy oktató véleményezésére került sor. A programban részt vevők most a tapasztalatokat összegezték.

Az Oktatók Oktatói Véleményezése (OOV) a magyar felsőoktatásban egyedülálló kezdeményezés, hiszen másutt ilyen típusú értékelési rendszereket nem alkalmaznak. Egyedülálló annyiban is, hogy néhány esztendő távlatában valamennyi karunkon oktatott alapszakos- és mesterszakos tárgy értékelésére sor kerül majd: előbb utóbb a kar valamennyi oktatója értékelő és egyben értékelt is lesz.

Maga a folyamat három pilléren nyugszik. Az első a tantárgyi foglalkozások értékelése, melyet az erre felkért kollégák előre megadott szempontok alapján minden órán elvégeznek. A második az egyes tárgyhoz kapcsolódó számonkérések oktatói és hallgatói véleményezése. Különösen nagy szerepe van a hallgatók véleményének, akiket egy egyszerű kérdőív segítségével a felkészülést segítő segédanyagok és tananyag minőségéről, az órák, előadások számonkérés-központúságáról és maguknak a számonkéréseknek körülményeiről, nehézségi fokáról kérdeznek. Az egyes tantárgyakkal és oktatókkal összefüggő tapasztalatokat a félév végén átfogóan is kielemzik, s természetesen az értékelés eredményeit az érintett kollegák is megismerik, arra jelenlétükben kerül sor. Magának a folyamatnak az volt a célja, hogy a kar oktatóinak szakmai teljesítményét jelentős mértékben javítsa, lehetővé tegye a helyes gyakorlatok megismerését, elterjesztését, az előadásoknak pedig nagyobb nyilvánosságot biztosítva segítse, hogy azok a szakmai közösség építés eszközévé is válhassanak.

IMG_2578A második ilyen értékelő félév lezárulta után és a harmadik elkezdése előtt, dr. Tóth Zsuzsanna Eszter dékánhelyettes asszonytól a folyamatban érdekelt minden kollega meghívást kapott egy közös szakmai beszélgetésre, melyet 2016. augusztus 25-én, több mint negyven fő részvételével egy egész napos workshop keretében tartottak meg. Ahogy Tóth Zsuzsanna Eszter bevezetőjében elmondta, az előző két félévben mindösszesen huszonkét tantárgy, harmincegy oktató értékelésére került sor. Ebben a munkában hetvennégy kollegánk vett részt, akik jóval több, mint háromszáz foglalkozást látogattak meg, s közel háromezer hallgató is élt az írásbeli értékelés lehetőségével.

Az azonosított fő problémák szinte minden tárgy esetében hasonlóak voltak. Általános gondot jelent a hallgatói figyelem fenntartása és sok tárgy esetében az alacsony részvétel. A tanárok egyéni kvalitásától is függ, hogy milyen magyarázóképességgel rendelkeznek, milyen előadástechnikát alkalmaznak, hogyan építik fel előadásaikat, és előadásaik során helyesen használják-e a hangerőt, megfelelően intonálják-e a szavakat. Az értékelési folyamatban a segédanyagok rendelkezésére állását és minőségét is vizsgálták. Problémát jelentett az előadásokon résztvevők számára a táblakép, a vetíthető diák olvashatósága.

IMG_2591A folyamat folytatódik, sőt igazából most magasabb fokozatra kapcsol, hiszen jelentős tapasztalat birtokában lehet továbbfejleszteni. „Szükségünk van a megújulásra, el kell mozdulnunk a hagyományos tanítási módszerektől, új megközelítésekre van szükség.” – mondta Tóth Zsuzsanna Eszter, aki hangsúlyozta az elektronikus tananyagok továbbfejlesztésének szükségességét is.  Elmondta, hogy a jövőben az értékelésben részt vevő oktatók szakmailag megalapozottabb felkészítése is a folyamat részét fogja képezni, a szakmai továbbképzés lehetőségét pedig a kar minden oktatója számára szeretnék biztosítani. 2016 őszén tíz tárgyat és tizenegy oktatót fognak majd értékelni és véleményezni, a folyamatban – valamennyi tanszékről és intézetből – értékelőként összesen  harminc kollega vesz majd részt.