Fájdalommal búcsúzunk Dr. Maczó Kálmántól, a BME GTK volt munkatársától
február 28, 2022
Interjú egy TDK első helyezett és Rektori Különdíjas hallgatóval
március 1, 2022

Pályázati felhívás Kari Kutatási Díjra

A Kar Kutatási Díja pályázati felhívásról és a pályázatok elbírálásának rendjéről szóló 4/2022. (II.25.) számú Dékáni Utasítás, valamint Pályázati felhívás (csak az egyetemi intranetről érhető el) alapján a Kari Tudományos Bizottság pályázatot hirdet a Kar kiemelkedő kutatási teljesítményt nyújtó oktatói és kutatói számára. A Díj alapításának és odaítélésének célja a Kar munkatársai által végzett, hazai és nemzetközi szinten egyaránt kiemelkedő kutatómunka elismerése és ösztönzése.

A Díjat kizárólag a Kar főállású oktatói és kutatói kaphatják, és két kategóriában osztják ki. Az elsőbe a tanársegédek, adjunktusok, tudományos segédmunkatársak; a másodikba az egyetemi docensek, egyetemi tanárok, kutatóprofesszorok és tudományos főmunkatársak tartoznak.

A Díj, illetve a kategóriák szerinti díjak kiosztására évente egy alkalommal – a Pedagógus Napon vagy egyéb kari szervezésű rendezvényen – kerül sor. Kategóriánként legfeljebb egy-egy Díj adható ki.

Benyújtási határidő: 2022. március 15.

A pályázatokat egy PDF-dokumentumba összeszerkesztve kell elkészíteni, és e-mail-en a következő címre küldeni: kutatas@gtk.bme.hu

További információ:

Marusa Kata                    marusa.kata@gtk.bme.hu