„Az ország jövőjét illetően optimista vagyok”
január 5, 2017
“Nem vágunk közbe annak a szavába, aki többet tud. De ez nem helyes.”
január 5, 2017

Principles of marketing

Dr. Bíró-Szigeti Szilvia, a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék egyetemi adjunktusa mesélt nekünk az idén már angol nyelven is induló, általa oktatott Marketing alapjai tantárgyról.

A mostani félévben a gazdasági alapszakos hallgatók már angol nyelven is felvehették a számukra kötelező Marketing alapjai kurzust. A hallgatók Kotler és Armstrong Principles of Marketing című tankönyvéből fognak tanulni, amely ahogy Bíró-Szigeti Szilvia, a tárgy oktatója fogalmaz: „Nagyon gyakorlatorientált, nagyon hallgatóbarát módon kidolgozott tankönyv”. Emellett online elérhető feladatsorok is a diákok rendelkezésére fognak állni, amelyek érthetőbbé és izgalmasabbá tehetik az előadásokat. Ez azért is lényeges, mert – ahogy azzal a tanárnő is tisztában van – a hallgatók inkább gyakorlati megközelítéseken keresztül szeretik elsajátítani a marketing elméletét.

Egy idegennyelvű tantárgy elindítása és oktatása az oktatók részéről is sok felkészüléssel jár – Bíró-Szigeti Szilvia is sokat foglalkozott az elmúlt időszakban ezzel a feladattal. Segítségére volt, hogy egy BME ösztöndíjprogram keretein belül a Colorado State University-n (USA) még PhD hallgatóként teljesítette ezt a tantárgyat. Az oktatók számára kurzusok magyar diákoknak, idegen nyelven való megtartása is egyedi élményt jelent. „Ha egy idegen nyelven szólal meg az oktató, akkor már egy másik kultúra vonásait is ösztönszerűen felveszi.” – jellemzi a helyzetet Bíró-Szigeti Szilvia, aki a kutatási tevékenysége és a publikációk írása során is az angol nyelvet alkalmazza.

A kurzuson megszerzett tudás rendkívül hasznos lehet a diákok számára, igazán értékessé azonban a későbbi szakmai pályafutásuk során válik majd. Készen fognak állni arra például, hogy angolul, eredeti szaknyelvi szókinccsel bonyolítsanak le marketing tevékenységeket. Tulajdonképpen a hallgatók a szaknyelv anyanyelvén fogják teljesíteni a tantárgyat, hiszen, mint ahogy azt Bíró-Szigeti Szilvia is említette, “alapvetően az Amerikai Egyesült Államokból származik a marketing alapelmélete és számos csínja-bínja”.