Ősi hangzásvilág modern köntösben – magyar népzenével a világ körül
január 5, 2017
Environmental economics
január 5, 2017

Psychology

A tárgy, amelyről Séllei Beatrix egyetemi adjunktus mesél nekünk a Psychology, azaz a gazdálkodási alapszakos hallgatók számára kötelező Pszichológia kurzus angol nyelvű változata. Egyetemünkön a pszichológia oktatása igen magas szintű, az Ergonómia és Pszichológia Tanszék a mesterképzésben saját mesterszakkal rendelkezik (MA Pszichológia), valamint több alap- és mesterszakban is vállal szerepet. Náluk a Psychology és a Pszichológia tantárgyak tematikája valamelyest eltérnek egymástól, ez abban is megmutatkozik, hogy a magyar nyelvű pszichológia kurzust Takács Ildikó egyetemi docenssel tartják ketten, míg az angol kurzus oktatásában több tanszéki kollégájuk is részt vesz. Ezáltal mindenki mélyebb betekintést tud adni a saját szakterületébe. A Psychology kurzus évek óta felvehető a tanszéken az Erasmus hallgatók számára. Kezdetben 20-30 hallgató vette fel, mára 70-80, túlnyomórészt külföldi hallgató ül az órákon. „Ebben a kurzusban minden félévben volt előadásom, azonban az előző szemesztertől kezdve én vettem át ennek a szervezését is”– meséli Bea. A diákok az órai jegyzet mellett egy saját, erre a kurzusra készült könyvből tanulhatnak, melyben Séllei Beatrixnak saját és társszerzős fejezete is van. Azt mondják a pszichológia nyelve az angol, Bea több nemzetközi konferencián is tartott már hosszabb-rövidebb előadásokat. De az angol nyelvű oktatás miatt az előadóknak is jóval többet kell készülniük, hiszen nem az anyanyelvükön tanítanak – ráadásul Séllei Beatrix esetében nem is az első tanult nyelv az angol. Hozzá sokkal közelebb áll a német, angolul csak a saját egyetemi képzésén kezdett el tanulni: „a nyelvi felkészülés is jelentős időt igényel, már a nyáron is készülök, s azt gondolom, minden tanszéki kollégám hasonlóan van ezzel”. Eddig külföldi hallgatók ültek be a tantermekbe és vizsgáztak ebből a tárgyból, mely az oktatóknak jó előzetes tapasztalatnak bizonyul, hiszen ők is sokféle nyelvi szinttel és háttérrel érkeznek Magyarországra. Most viszont a magyar diákok is betekintést kaphatnak, milyen is a pszichológiát nem magyar nyelven hallgatni és tanulni. Kíváncsian várja már az összes oktató, milyen lesz így az előadások hangulata és a számonkérések, hiszen mindaz, ami magyarul könnyednek tekinthető, idegen nyelven egészen más.