“Globális kihívások, lokális megoldások – interdiszciplináris kutatások a fenntarthatóság jegyében”
november 10, 2023
TDK 2023
november 15, 2023

Vezetőképző a készségek, kompetenciák és képesítések stratégiai megközelítéséről a felsőoktatásban

A szeptemberi, azonos tematikájú mesterkurzus folytatásaként október 24-26. között a BME láthatta vendégül a Sorbonne Egyetem (ezen belül az Institut Parisien de Chimie Moléculaire) vezetésével és a Mérnöktovábbképző Intézet közreműködésével megvalósuló a Digital Re-Skilling@Universities című projekt partnerintézményeinek közép- és felsővezetőit. A Skills Intelligence Strategies for Career Guidance in Higher Education: Lifelong Learning and Agile Continuous Education for Employability címet viselő vezetőképző célja az volt, hogy az azon részt vevő 20 program és szervezeti vezető a BME-ről, a Katalóniai Távegyetemről, a Milánói Egyetemről és a Sorbonne-ról stratégiai szempontból tudja megvizsgálni a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozásának (ESCO) jelentőségét, a készség-blokkokra alakított képzési tartalom és ezeknek mikro-tanúsítványokkal történő igazolásának hatását a felsőoktatásra, valamint Európai Készségfejlesztési Program részleteit.

A két éve folyó, ez év október végén záruló projektet az a felismerés hívta életre, hogy a munkavállalóknak hatékony továbbképzési/átképzési és pályaválasztási tanácsadási eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a foglalkoztathatóságukat szinten tartsák vagy javítsák, mivel jelenleg a munkaköri követelmények nagyon képlékenyek és gyorsan változhatnak. Ennek a támogatásnak hatékonynak és megfizethetőnek kell lennie, hogy minél többen igénybe tudják venni, az Európai Készségfejlesztési Program iránymutatásának megfelelően.

A projekt elsődleges célja a felsőoktatásban dolgozók digitális készségeinek fejlesztését célzó, egyénre szabott továbbképzési/átképzési terv kialakítását segítő szofver fejlesztése. Ez az ú.n. Okoskatalógus (Smart Catalogue), aminek a segítségével a tanulók fel tudják mérni, hogy a jelenlegi készségeikkel milyen munkakört tudnak betölteni illetve adott munkakör betöltéséhez milyen készségek elsajátítására van szükségük és azt hol tudják megtenni. Az okoskatalógus működésének modellezése vegyész és adattudós készségek feldolgozásával történt.

A rendezvény, melyet Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes asszony nyitott meg, mindhárom napja jól elkülöníthető tematikára épült. Az első napon az oktatás és a foglalkoztathatóság készségalapú megközelítéseinek kutatása és fejlesztése volt a téma, melynek során valamennyi részt vevő egyetem képviselője beszélt saját intézményének ez irányú erőfeszítéseit. Ezt követően az ehhez kapcsolódó stratégiák és politikák kerültek terítékre, különös tekintettel a házigazda Magyarország LLL stratégiáira, melyekről Benedek András professzor úr ejtett szót. Az első napot Hal Plotkin (aki többek között az Obama kormányzat vezető oktatási tanácsadója volt) zárta egy szubjektív elemzéssel a projekt alatt szervezett, virtuális előadássorozat során feldolgozott témákról, amerikai előadóként külső szemlélőként megfogalmazva meglátásait az európai felsoktatást érintő kérdésekről.

A második napon az ipar és a felsőoktatás együttműködése és elvárásai kerültek fókuszba, ahol többek között a nyelvi kompetenciák munkaerőpiaci kérdéseiről, és maguknak a kompetenciáknak az árnyalt megközelítéséről is beszélt Dr. Fischer Márta, az Idegennyelvi Központ igazgatója. További meghívott előadóként Dr. Nemeslaki András a Magyar Nemzeti Bank és a BME együttműködéséről, míg Roland Löffler, aki egy ellátásilánc-menedzsment cég tulajdonosa a munkáltatók szempontrendszeréről beszélt. A nap tematikájához igazodva a projekt során kidolgozott okoskatalógus feldolgozása is a munkáltatói használhatóság szempontjából történt. Mivel a vezetőképző kiemelt célja volt a résztvevők számára minél szélesebb körű továbbképzést is nyújtani, a második napot a résztvevők egy csoportos döntéshozatali tréninggel zárták.

A harmadik napon a vezetőképző résztvevői csatlakoztak – előadóként is – az European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA) mérnöki diplomáciai műhelyéhez. A vezetőképző társrendezvénye lehetőséget adott arra is, hogy szélesebb körben bemutatásra kerüljön a projekt illetve a résztvevők számára újabb továbbképzési lehetőség nyílt egy kevésbé hangsúlyos, de annál fontosabb területen.

Szerző: Szalma Éva