Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/21
június 4, 2020
Jó gyakorlatok a távoktatásban – BME GTK konferencia beszámoló
június 8, 2020

VIRTUÁLIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AZ ÚNKP KERETÉBEN


A BME az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2019/20. évi ösztöndíjasai számára május végén konferenciát szervezett, melynek keretében ösztöndíjasaink bemutatták az elmúlt 5-10 hónapban végzett munkájuk eredményeit.
A Konferencia május 27-én reggel 10 óra és délután 4 óra között került lebonyolításra, az egyes előadásokat szakterületi szekciók szerint, rendhagyó módon online tartottuk meg.
A GTK ösztöndíjasai a Társadalomtudomány Szekcióban adtak elő. A rendezvényt Dr. Zilahy Gyula, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes nyitotta meg. A konferencián 13 hallgató számolt be kutatásának legfontosabb eredményeiről.

Az ösztöndíjasok komoly felkészültségről tettek tanúbizonyságot saját szakterületük és az éves kutatási tevékenységeik tekintetében egyaránt. Az előadások segítségével jól fel lehetett mérni az ÚNKP ösztöndíj támogatásával elért eredményeket: a vizsgált kutatási kérdéseket, az elvégzett munkát, az eredményeket és a további kutatási terveket. Minden ösztöndíjas beszámolt a kutatási tervekben jelzett vállalásairól, illetve azok teljesítéséről is.

Az elhangzott 15 perces prezentációkat szakmai vita követte, amelyen a résztvevők véleményezhették a kutatások szakmai fontosságát, javaslatokkal segíthették az ösztöndíjasok további munkáját.

A konferencia alkalmat adott az Egyetemnek a korábbi ösztöndíjas időszakok eredményeinek a bemutatására is. Nagy örömünkre szolgál, hogy ennek keretében három korábbi ösztöndíjasunk eredményei is bekerültek az egyetemi ’legjobb gyakorlatok’ közé:

Hortay Olivér (Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Ösztöndíj, 2018) Információs aszimmetria modellezése a villamosenergia-termelő erőművek támogatási és létesítési engedélyeztetésében c. kutatási témájában publikációt jelentetett meg a szakterület vezető folyóiratában, az Economic Analysis and Policy-ban.
Surman Vivien (Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Ösztöndíj, 2018 ) Kvalitatív eszközök kurzusértékelések elemzésében c. kutatási témájában publikációkat jelentetett meg a szakterület vezető folyóirataiban. Pl.: International Journal of Quality and Service Sciences – Tóth, Zs.E. és Surman, V. (2019) Listening to the voice of students – Development of a service quality measuring and evaluating framework in case of a special course; Vezetéstudomány – Tóth, Zs.E. és Surman, V. (2020) Szolgáltatásminőség keretrendszer kialakítása és fejlesztése – Egy felsőoktatási tantárgy példája
Szőke Tamás (Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Ösztöndíj, 2018) Piaci erő ökonometriai vizsgálata villamosenergia-piacokon c. kutatási eredményeit a szakterületen magas presztízsű Energy Policy folyóiratban publikálta. [IF.: 4,880 (2018); 5 éves IF.: 5,458 (2018).] A 2019 októberi megjelenés óta a független hivatkozások száma: 2.