Megújúlt az MBA mesterképzési honlapunk
július 22, 2020
Kiemelkedően magas átlagpontszámok és felvételi létszámok az Egyetemen – legnépszerűbb képzések közé tartozik a Nemzetközi gazdálkodás alapszak
július 27, 2020

Kiemelkedően népszerű a BME GTK a felvételizők körében

interjú Dr. Koltai Tamás dékánnal 

Az országszerte csökkenő jelentkezőszám ellenére is nagyon népszerű a BME a felsőoktatásban továbbtanulók körében. A műszaki képzések mellett a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is vonzónak bizonyult mind az alapszakokra, mind a mesterszakokra jelentkezők számára. A felvételi statisztikákról, a kar hallgatóinak nyújtott jelenlegi lehetőségekről és a jövőbeli tervekről Dr. Koltai Tamással, a GTK dékánjával beszélgettünk.

Ön szerint mivel magyarázható, hogy a felvételizők számában jelentkező országos szintű csökkenés egyetemünket csak kis mértékben érintette, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar esetében pedig bizonyos szakokon nagymértékű az érdeklődés az előző évekhez képest?
A felsőoktatásba jelentkezők száma a tavalyi évhez képest 18,4%-kal csökkent országos szinten, ami nagyon markáns visszaesés. A GTK esetében a csökkenés minimális, inkább stagnálás tapasztalható. A GTK alapszakjai rendkívül népszerűek lettek a kedvezőtlen országos trendek ellenére. A gazdálkodás és menedzsment alapszakra idén 20 százalékkal több hallgatót vettünk fel. A pénzügy és számvitel alapszakra pedig az idén felvettek száma a tavalyinak több mint kétszerese. 
Mindezek egyik okaként a brandet említeném: a BME rendkívül jó márkanév, egy nagyon régi egyetem, jó az infrastruktúrája és remek helyen van. Műszaki képzési területen abszolút vezető, országos szinten és nemzetközileg is jól jegyzett – gazdaságtudományi kara pedig napjainkban divatos és meghatározó jelentőségű profillal rendelkezik. 
A GTK egy műszaki környezetbe ágyazott gazdaságtudományi kar, ami a műszaki-technológiai fejlődésnek a gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik. Többek között azzal, hogy hogyan változik meg a jogi szabályozás az új technológiák következtében, hogyan kell a menedzsereknek döntéseket hozniuk az új műszaki környezetben és az új információs technológiák támogatásával, továbbá hogyan alakul át a gazdasági elemzésekhez nélkülözhetetlen számvitel az adatelemzési technológiák terjedése miatt.
Természetesen örömmel tölt el minket, hogy sokan érdeklődnek a GTK iránt, de nem szeretnénk a végtelenségig növelni a felvett hallgatók számát. Célunk egy stabil, magas színvonalú hallgatóság kialakítása – nem az a lényeg, hogy minél több hallgatónk legyen, hanem hogy minél magasabb színvonalú oktatást nyújtsunk jó képességű és az újra fogékony hallgatóknak.

A GTK egy műszaki környezetbe ágyazott gazdaságtudományi kar, ami a műszaki-gazdasági fejlődésnek a gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik.

Dr. Koltai Tamás, a GTK dékánja

Az oktatás magas minősége mellett karunk számos lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy fejlődhessenek. Ön szerint mik a legfontosabb stratégiai lépések a Kar részéről, mellyel támogathatja meglévő és leendő hallgatóit?
A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő oktatást és a kutatást helyeztük a középpontba – nemzetközileg elfogadott normákkal és oktatásszervezési folyamatok alapján. Ennek érdekében beléptünk az European Foundation for Management Development nevű szervezetbe, amely azoknak az üzleti iskoláknak a közössége, akik a nemzetközi kiválóságot tükröző irányelvek szerinti magas minőségű oktatás terjesztését és megvalósítását tűzték ki célként. 
Egy másik elem a nemzetközi kapcsolatok folyamatos építése, ami fontos része a mobilitási stratégiánknak. Minél több egyetemmel igyekszünk Erasmus partnerséget kialakítani, azonban e kapcsolatok között van egy régi, hagyományosnak tekinthető kötelék is: a Rochester Institute of Technology-ból közel két évtizede látogatnak hozzánk amerikai vendégprofesszorok és tartanak előadásokat minden évben az intenzív szeminárium keretében.Ide sorolható továbbá az angol nyelvű képzéseink elindítása. Véleményem szerint sikeresen abszolváltuk az első évet – idén pedig kétszer annyi hallgatót vettünk fel a mesterszakos külföldi képzéseinkre, mint tavaly, valamint PhD képzésünk is elérhető angol nyelven. 
Végül megemlíteném a társadalmi kapcsolatok és a szakmai beágyazottság fontosságát. A Magyar Nemzeti Bankkal kötött magas szintű és nagy ívű együttműködési szerződésünk keretében egyrészt rengeteg előadást tudunk szervezni a Bank segítségével meghívott külföldi előadókkal, másrészt a hallgatók olyan versenyeken vehetnek részt, melyek a korszerű technológiai és a közgazdasági gondolkodást helyezik középpontba.

(…) gyakorlatias, a megvalósításra koncentráló, ugyanakkor mély tudományos háttérrel rendelkező képzéseket kínálunk. 

Melyek lehetnek azok a felvételizők által realizált előnyök, amelyek hatására kitartóan magas a BME GTK-ra jelentkezők száma?
A BME-nek nagyon jó híre van, a pályaválasztók közül sokan szeretnének ide jönni. A műszaki környezet és a gazdasági társadalmi problémák együtt kezelése az, ami vonzó lehet azoknak is, akik ugyan a gazdálkodás után érdeklődnek, de már arra a világra szeretnének felkészülni, amelyet a jövő technológiái fognak befolyásolni.
Sok olyan kolléga oktat karunkon, akik műszaki végzettségűek, de azon felül rendelkeznek gazdasági ismeretekkel, ezért meggyőző példákkal tudják illusztrálni az egyébként sokszor nagyon nehéz szakmai kérdéseket. Ugyanakkor a Műegyetemen az elméleti ismeretek kiemelten fontosak, így elmondható alap- és mesterszakjainkról egyaránt, hogy gyakorlatias, a megvalósításra koncentráló, ugyanakkor mély tudományos háttérrel rendelkező képzéseket kínálunk. 

Vannak olyan pozitív jellegű változások a távoktatásból származó eddigi tapasztalatokat tekintve, melyeket a koronavírus-járványt követő időszakban is érdemesnek tart megtartani, továbbfejleszteni? 
Nem könnyű időszakon vagyunk túl, de azt gondolom, rendkívül sokat tanultunk mindannyian, oktatói és hallgatói oldalon egyaránt. A hagyományos és a távolléti oktatásnak is megvannak az előnyei és a hátrányai. Az a cél, hogy mindkettőből kiemeljük a jót, és ezeket kombináljuk. Szerencsések vagyunk, hiszen már tavaly ősszel bevezettük a kari szintű Moodle rendszert – ennek segítségével könnyen tudtuk megoldani feladatainkat a távolléti oktatás során. A Microsoft Teamsen keresztül történő óratartás és konzultációk olyan elemek, melyeket bizonyos területeken a járványhelyzet végét követően is megtartunk. Azt vettük észre, hogy bizonyos képzésekben jobbak az óralátogatási arányok, ha a Teams-en tartjuk az órát, hiszen azok is be tudnak csatlakozni, akik nehezebben mozognak egyéb kötöttségeik miatt.

Szerző: Balogh Emese
Fotó: Mohai Balázs