Szakmai fejlődés, önkéntes munka, külföld
december 27, 2018
“Új fórumot teremtünk a kari tudományos munka felpezsdítésére”
január 9, 2019

Modul-, specializáció-, szakirányválasztás – Út a diplomához!

Kommunikáció és médiatudomány szak

Kommunikáció és médiatudomány szak

Előfeltétel: 75 teljesített kredit, 3. féléves projektfeladat teljesítése

 • Tartalomfejlesztés és médiapiac specializáció: Célja a médiaszíntereken, különösen az internetmédiában jártas szakemberek képzése, akik készségszinten képesek különféle médiumok tartalomigényeinek előállítására. A specializáció kifejezetten gyakorlati jellegű, sok írásos feladattal. A specalizációs munka során előállított tartalmakból munkaerőpiaci helyzetben is jól értelmezhető személyes portfóliót állítunk össze. A végzett diplomás képes a médiaelőállító iparban szakmailag színvonalas munkát ellátni.

 • Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció: A kommunikáció- és médiatudomány területén olyan szakembereket képez, akik hazai és nemzetközi – kormányzati és nem-kormányzati (civil, NGO) – szervezeteknél, multinacionális cégeknél alkalmasak nemzetközi, üzleti kommunikációs referensként kommunikációs folyamatok feladatok tervezési, szervezési munkafolyamataiban való részvételre, hatékony és szakmailag színvonalas munkára nemzetközi színtéren is. Az órák egy részének oktatási nyelve angol, ezért a specializációválasztás feltétele középszintű, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvtudás vagy az English for Economics and Social Sciences tárgy előzetes teljesítése.
 • Vizuális kommunikáció specializáció: Olyan szakembereket képez, akik alkalmasak a vizuális kommunikáció komplex folyamatainak elemzésére, és az alkotó tervezésben, alakításban való részvételre. A média és a kreatív iparágak területén alkalmasak szakértői, elemzői, tanácsadói, kreatív munkatársi feladatok ellátására, gazdasági társaságok, társadalmi és közigazgatási szervezetek vizuális kommunikációs feladatainak, tevékenységeinek tervezésében, szervezésében szakmailag színvonalasan részt venni. Az ehhez szükséges felkészültség magában foglalja a vizuális kommunikációs jelenségek funkcióinak felismerését, működésük megértését, valamint a vizuális kommunikáció módszereinek és eszközeinek hatékony alkalmazását.

Gazdálkodási és menedzsment szak, Nemzetközi gazdálkodás szak

Nincs kifejezetten szakosodás vagy szakirányválasztás. A 4–6. félév során projektfeladatokat kell elkészíteni. Ezekre a jelentkezés a BAR-rendszeren keresztül történik témacsoportok preferenciasorrendbe állításával. A bekerülés átlag alapján és a konzulensek kapacitása szerint történik. Miután bekerült a hallgató egy témacsoportra, azon belül történik a témaválasztás. Szintén preferenciasorrendet kell felállítani a lehetséges témák között, majd tanulmányi átlag alapján megtörténik a besorolás. Ezek a projektfeladatok nagyon fontosak, a szakdolgozat elöljárói.

Témacsoportok leírással:

 • Gazdaság és társadalom: Interkulturális kommunikáció – vállalati közegben, szociológia és az oktatásgazdaságtan tématerületeit összefogó témacsoport.
 • Gazdaságpolitika: A kelet-közép-európai országok gazdasági transzformációja, felzárkózása és kilátásai; Ország-tanulmányok; Nagy elosztórendszerek; Nemzetközi politikaelmélet; Magyar gazdaságpolitika
 • Gazdaságtörténet: Magyar és globális gazdaságtörténet, pénztörténet; Híres magyar márkák, cégek története
 • Környezetmenedzsment: A fenntartható, környezettudatos erőforrás-gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A vállalati környezetmenedzsment, vállalati társadalmi felelősségvállalás, valamint a fenntarthatóság fő tématerületein lehet projektfeladatokat és szakdolgozatot készíteni.
 • Közgazdaságtan: Piaci folyamatok, stratégiák, valamint nemzetközi közgazdaságtan fő tématerületekkel foglalkozik a témacsoport. Piaci folyamatok: infokommunikáció és a piaci kudarcok. Nemzetközi közgazdaságtan: nemzetközi pénzügyi folyamatok, nemzetközi kereskedelem, fejlődésgazdaságtan
 • Marketing
 • Menedzsment: Adatbányászat üzleti alkalmazásai, Emberierőforrás-menedzsment, Információmenedzsment, Nonprofit menedzsment, Stratégiai menedzsment, Szervezeti viselkedés, Változásmenedzsment
 • Minőségmenedzsment: Elsősorban a minőségmenedzsment-rendszerek kiépítésével és működtetésével, a vállalati folyamatok fejlesztésével, a TQM működésével, valamint a vállalatok karbantartási rendszereinek kialakításával, az EFQM-modell és a minőségmódszerek alkalmazásával foglalkozik.
 • Nemzetközi pénzügyek és számvitel
 • Pénzügy: A témacsoport a pénzügyeken belül az innovatív, aktuális problémákra fókuszáló, ill. gyakorlatorientált témaválasztást részesíti előnyben. Tématerületek: beruházási projektek értékelése, vállalatértékelés, államcsődök és kezelésük, startupok finanszírozása stb. Digitális transzformáció tématerület: az infokommunikációs technológiák az elmúlt 20 évben számos társadalmi viszonyt, és ezeken belül üzleti modellt alakítottak át. Ezek a hatások sokszor nem kímélték komplex iparágak megrengetését, sőt drasztikus átformálását sem. E hatások vizsgálatával foglalkozik a tématerület.
 • Számvitel
 • Termékmenedzsment

Pénzügy és számvitel szak

Előfeltétel: 70 teljesített kredit; Számvitel alapjai, Vállalatgazdaságtan I., Vállalati pénzügyek alapjai tantárgyak teljesítése

 • Pénzügyi-számviteli informatika specializáció: Pénzügyi információs rendszerek, Pénzügyi-számviteli adatbázisok használata, Vállalati információs rendszerek, Pénzügyi-számviteli modellezés
 • Nemzetközi pénzügyek és számvitel specializáció: Nemzetközi pénzügyek, Nemzetközi pénzügyi-számviteli intézményrendszer, Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi számviteli elemzés

Műszaki menedzser szak

Előfeltétel: A következő négy feltétel egyidejű minimális teljesítése: Az első három félév meghatározott tantárgyainak 100%-os teljesítése, összesen 71 kredit. A szakmai törzsanyag tárgyai közül minimum 2 tantárgy, 10 kredit teljesítése. A szakmai törzsanyag meghatározott menedzsmenttantárgyai közül 50% teljesítése, 9 kredit. A modult „felvezető tantárgy” teljesítése az alább felsorolt modulokhoz tartozóan: Környezetgazdaságtan, Gazdaságpolitika, Minőségmenedzsment, Termékmenedzsment.

 • Környezetmenedzsment modul
 • Pénzügyi menedzsment modul
 • Menedzsment modul: Együtt kezelve a GM és NG szakokkal. Lásd ott!
 • Termékmenedzsment modul: A modul felelősei kötelező gyakorlati órákkal segítik a hallgatókat a Projektfeladat I. és II. elkészítésében. Fontos kiemelni, hogy ezen a modulon egy választott termékkel vagy szolgáltatással foglalkoznak a hallgatók a Projektfeladat I-től kezdve a szakdolgozat leadásáig.

Szerző: Kontra Anna