Hallgatóknak

A bolognai folyamat eredményeként a korábbi közgazdaságtan képzési terület gazdaságtudományok néven két képzési ágra vált szét: közgazdasági és üzleti ágakra. Mindennek köszönhetően a korábban leginkább gyakorlatorientáltnak tartott és egyben legnagyobb közgazdász szaknak, a gazdálkodási szaknak több utódja lett: a közgazdasági ágon elsősorban az alkalmazott közgazdaságtan, míg az üzletin a gazdálkodási és menedzsment szak. Ugyanezt tükrözi tovább a nálunk is gyűjtőszakként működő gazdálkodási szakos közgazdász szak átalakulása. Egyetemünkön is e két ágon, illetve több szakon folytatódik a gazdaságtudományi képzés.

A BME-n folyó közgazdasági, menedzsment és szervezéstudományi, társadalomtudományi képzések mindenkor a gazdasági, az ipari és az egyéb felhasználói szféra véleményének figyelembe vételével kerültek bevezetésre. Az Egyetem, illetve a Kar a Társadalmi Szenátus tagjainak, a vállalati kapcsolatok képviselőinek és a kutatási együttműködésben résztvevő partnereinek véleményét mindig kikérte a képzések és a szakirányok indításakor. Az Ipari Nyílt Nap rendezvényein és több kari fórum keretében erre további rendszeres lehetőség nyílott. Ugyanezt a konzultatív véleményformálást a Kar az új alapszakok és mesterszakok indításakor is megtette és megállapította, hogy a műegyetemi gazdaságtudományi, menedzsmenttudományi és társadalomtudományi képzés – amely a reálszféra igényeit erősen figyelembe veszi és rendelkezik műszaki tartalmakkal is – eladhatónak és piacképesnek bizonyul hosszabb távon is.