Pótfelvételi

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS
2020/2021. TANÉV I. FÉLÉV

Pótfelvételi eljárás során meghirdetett szakok

JELENTKEZÉS MÓDJA

A 2020 szeptemberében induló képzésekre felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket 2020. augusztus 9. éjfélig.

 

AZ ŐSSZEL INDULÓ MESTERKÉPZÉSEK PÓTFELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI SZAKONKÉNT

A pontos időbeosztásról, a vizsgák részleteiről a jelentkezők elektronikus úton értesítést kapnak. Felhívjuk a figyelmet a határidők pontos betartására, a megadott határidőn túl beadott anyagot nem tudjuk elfogadni.

 

Kommunikáció és médiatudomány
A szakra előzetesen nem kell motivációs levelet és szakdolgozati összefoglalót beadni.
Szakmai és motivációs beszélgetés online formában 2020. augusztus 13.


Marketing
Szakmai és motivációs beszélgetés online felületen (MS Teams) 2020. augusztus 13.

A felvételi eljárás részeként kreditelismerési kérelmet kell beadnia, a részletekről és a beadandó dokumentumokról a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvashat. Felhívjuk a figyelmet, aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

Kreditelismerési űrlap – Marketing MSc

Beküldési határidő: legkésőbb 2020. augusztus 10.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

 

Master of Business Administration (MBA)
Motivációs levél, valamint kreditelismerési űrlap beküldése. Szóbeli online vagy telefonos motivációs beszélgetésre kizárólag egyedi esetben kerülhet sor (2020. augusztus 12.), külön pontszámítás nélkül.

A motivációs anyag elvárt tartalma és formátuma; egy típusú anyag választandó motivációs anyagként, a következők közül:

  • legfeljebb egy A4 oldal terjedelmű szerkesztett írásos dokumentum, vagy
  • legfeljebb 10 perc időtartamú videófájl, vagy
  • legfeljebb 5 slide-ból álló diasorban

szerkesztett összefoglaló, amelyben Ön kiemeli szakmai érdeklődését, szakmai érdemeit és eredményeit, valamint közvetlen motivációját az alábbi kettő kérdést illetően: ‘Miért akarok vezető lenni?’ és ‘Miért szeretnék BME MBA végzettséget?’. Az összefoglaló opcionálisan tartalmazhat akár statikus képi vagy mozgóképi elemeket.

A felvételi eljárás részeként kreditelismerési kérelmet kell beadnia, a részletekről és a beadandó dokumentumokról a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvashat. Felhívjuk a figyelmet, aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

Kreditelismerési űrlap – Master of Business Administration (MBA) MSc

Beküldési határidő: legkésőbb 2020. augusztus 10.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

 

Mérnöktanár és Közgazdásztanár
Motivációs levél megküldése 2020. augusztus 11. 12:00-ig a gtk.mpt.felveteli@eik.bme.hu email címre.


Műszaki menedzser
Motivációs levél és szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló, valamint kreditelismerési űrlap beküldése.

A motivációs levél terjedelme legalább 2000, legfeljebb 2500 karakter (szóköz nélkül). Tartalmaznia kell a szak választásának indokait, a saját leendő életúttal kapcsolatos elképzeléseket, terveket és az esetleges múltbeli tapasztalatokat. A szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló terjedelme legalább 3000, legfeljebb 3500 karakter (szóköz nélkül). Tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a dolgozatában megfogalmazott cél
  2. elért eredmények
  3. a kidolgozás során alkalmazott módszerek
  4. a téma kidolgozása mely tanult tantárgyakhoz kapcsolódott
  5. a dolgozat irodalomjegyzékében szerepelt irodalmi források száma

A felvételi eljárás részeként kreditelismerési kérelmet kell beadnia, a részletekről és a beadandó dokumentumokról a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvashat. Felhívjuk a figyelmet, aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

Kreditelismerési űrlap – Műszaki menedzser MSc

Beküldési határidő: legkésőbb 2020. augusztus 10.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

 

Pénzügy (angol nyelven)
Szakmai és motivációs beszélgetés online felületen (MS Teams), angol nyelven 2020. augusztus 13.

A felvételi eljárás részeként kreditelismerési kérelmet kell beadnia, a részletekről és a beadandó dokumentumokról a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvashat. Felhívjuk a figyelmet, aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

Kreditelismerési űrlap – Pénzügy MSc

Beküldési határidő: legkésőbb 2020. augusztus 10.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

 

Regionális és környezeti gazdaságtan (angol és magyar nyelven)
A szakra előzetesen nem kell motivációs levelet és szakdolgozati összefoglalót beadni. Az angol nyelvű képzésre jelentkezők motivációs beszélgetése angol nyelven történik.
Szakmai és motivációs beszélgetés online formában 2020. augusztus 13.

Kreditelismerési űrlap – Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

 

Számvitel
Motivációs levél és szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló, valamint kreditelismerési űrlap beküldése

A motivációs levél terjedelme legalább 2000, legfeljebb 2500 karakter (szóköz nélkül). Tartalmaznia kell a szak választásának indokait, a saját leendő életúttal kapcsolatos elképzeléseket, terveket és az esetleges múltbeli tapasztalatokat. A szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló terjedelme legalább 3000, legfeljebb 3500 karakter (szóköz nélkül). Tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a dolgozatában megfogalmazott cél
  2. elért eredmények
  3. a kidolgozás során alkalmazott módszerek
  4. a téma kidolgozása mely tanult tartárgyakhoz kapcsolódott
  5. a dolgozat irodalomjegyzékében szerepelt irodalmi források száma

A felvételi eljárás részeként kreditelismerési kérelmet kell beadnia, a részletekről és a beadandó dokumentumokról a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvashat. Felhívjuk a figyelmet, aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

Kreditelismerési űrlap – Számvitel MSc

Beküldési határidő: legkésőbb 2020. augusztus 10.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

 

Vezetés és szervezés (angol és magyar nyelven)
Motivációs levél és szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló, valamint kreditelismerési űrlap beküldése. Az angol nyelvű képzésre jelentkezőknek szakmai-motivációs anyagokat angol nyelven kell beküldeni.

A motivációs levél terjedelme legalább 2000, legfeljebb 2500 karakter (szóköz nélkül). Tartalmaznia kell a szak választásának indokait, a saját leendő életúttal kapcsolatos elképzeléseket, terveket és az esetleges múltbeli tapasztalatokat. A szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló terjedelme legalább 3000, legfeljebb 3500 karakter (szóköz nélkül). Tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a dolgozatában megfogalmazott cél
  2. elért eredmények
  3. a kidolgozás során alkalmazott módszerek
  4. a téma kidolgozása mely tanult tantárgyakhoz kapcsolódott
  5. a dolgozat irodalomjegyzékében szerepelt irodalmi források száma

A felvételi eljárás részeként kreditelismerési kérelmet kell beadnia, a részletekről és a beadandó dokumentumokról a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvashat. Felhívjuk a figyelmet, aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

Kreditelismerési űrlap – Vezetés és szervezés MSc

Beküldési határidő: legkésőbb 2020. augusztus 10.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL

 

Különböző ismeretkörökben a jelentkezés elfogadásához bizonyos számú minimum kreditet teljesíteni szükséges. Amennyiben a Jelentkező nem teljesíti az előírt kreditet, jelentkezése nem fogadható el az adott mesterszakra. Az előtanulmányok meglétét a Kar Kreditátviteli Bizottsága vizsgálja meg a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyvei alapján.

Aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

A kérelem nem díjköteles. Az űrlapokat a jelentkezőkhöz elektronikus úton eljuttatjuk, de a honlapunkról is letölthetők.

 

Kreditelismerési űrlapok
A kitöltött űrlapot EREDETI word formátumban kérjük visszaküldeni. (Nem kérünk kézi vagy elektronikus aláírást, az aláírás rovatba csak a nevet kérjük begépelni!)

Milyen dokumentumokat szükséges csatolni a kitöltött kreditelismerési kérelemhez?

 • kreditelismerési űrlap (EREDETI word formátumban)
 • oklevél és oklevél melléklet másolata
 • leckekönyv/törzskönyv másolata PDF formátumban

Milyen dokumentumokat kell csatolni a felvételi eljáráshoz?

 • kreditelismerési űrlap (EREDETI word formátumban)
 • oklevél és oklevél melléklet másolata
 • leckekönyv/törzskönyv másolata PDF formátumban
 • ahol szükséges, szakmai illetve motivációs anyag

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt dokumentumokat egy e-mailben küldje meg.
Beküldési határidő: legkésőbb 2020. augusztus 10.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

Mi történik, ha nem érem el a 60 kreditet?

Ha a Felvételiző teljesíti az elvárt minimum kreditszámot, de a 60 kreditet nem, akkor a fennmaradó kreditek a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíthetők.

Kivételt képez a fentiek alól a Marketing mesterképzés, amely esetben a mesterszak elvégzéséhez és a szakra beadott jelentkezés érvényességéhez egyaránt 30 kredit szükséges, azaz nincs lehetőség pótlásra a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan.

 

A FELVÉTELI MENETE


A felvételi adminisztráció keretében először a felvételhez kapcsolódó dokumentumokat tekintjük át, majd megállapítjuk a súlyozott tanulmányi átlag alapján a hozott pontot (maximum 45 pont), illetve az esetleges többletpontokat (maximum 10 pont).

Lebonyolításához szükségünk van az alapvégzettséget igazoló diplomára, oklevél mellékletre, a további végzettségeket igazoló dokumentumokra, a nyelvvizsga bizonyítványokra és – függetlenül attól, hogy a Jelentkező végzettséget szerzett-e az adott intézményben/szakon – a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyveire/ törzskönyvre, amely a súlyozott tanulmányi átlagokat tartalmazza. Mindezen dokumentumokat kérjük a felvi.hu oldalra feltölteni, ezek hiányában hozott pontot nem tudunk számolni!

A felvételi pontok fennmaradó 45 pontját a felvételi vizsga eredménye adja, amely, amennyiben magasabb, mint a jelentkező hozott pontja, automatikusan duplázásra kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 40. §. (4) értelmében a mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben (vagy egységes osztatlan képzésben) fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

Milyen szempontokat vesznek figyelembe a többletpont-számítás során?
A felvételi eljárás során maximum 10 többletpont szerezhető, melyek eloszlását az alábbiakban foglaltuk össze. Minden esetben fontos, hogy a Felvételiző a többletpontot igazoló dokumentumokat (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakmai gyakorlatról szóló igazolás, kutatási és publikációs tevékenységről szóló igazolás, sporteredmény igazolása) az E-felvi (www.felvi.hu/felveteli/efelveteli) oldalra feltöltse.

A felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek – max. 6 pont:

 • főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont;
 • egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont;
 • PhD fokozat: 6 pont;
 • szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;

Az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák – max. 4 pont:

 • középfok C: 1 pont;
 • felsőfokú A vagy B: 2 pont;
 • felsőfokú C: 3 pont;

Szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység – max. 4 pont:

 • Szakmai gyakorlat 6-12 hónap között: 1 pont;
 • Szakmai gyakorlat 12-36 hónap között: 2 pont;
 • Szakmai gyakorlat 36-72 hónap között: 3 pont;
 • Szakmai gyakorlat 72 hónapon túl: 4 pont;
 • Demonstrátori tevékenység, szemeszterenként: 1 pont;

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az alapvégzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlat nem jogosít többletpontra, kizárólag az előírt gyakorlaton túl végzett tevékenységért adható.

Kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.) – max. 6. pont:

 • Intézményi TDK 1-3 helyezett: 2 pont;
 • OTDK1-3 helyezett: 4 pont;
 • Publikáció (tudományos, referált folyóiratban megjelent közlemény): 3 pont;
 • Tudományos konferencián (TDK-n, OTDK-n kívül) való részvétel, előadással (illetve konferenciakötetben megjelent dolgozattal): 2 pont;

Sporteredmények – max. 5 pont:

 • a jelentkezés évében és azt megelőző 7 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: olimpiai-, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 5 pont, (4-8 helyért: 3 pont, 9-12 helyért: 1 pont)
 • országos sportági szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 3 pont, az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. (4-8 helyért:1 pont)

Esélyegyenlőség – max. 6 pont:

 • GYED, GYES: 3 pont;
 • Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont;
 • Fogyatékosság: 3 pont;

Tájékoztatás a pontszámítás módjáról
Az egyes szakok vizsgakövetelményei a veszélyhelyzetre tekintettel változtak, azonban a pontszámítás technikai értelemben nem módosult. Abban az esetben, ha kérnek beküldendő motivációs-szakmai anyagot, akkor az az alapján adott pontszámot kétfelé bontva rögzítjük: az írásbelihez a maximális pontszámot beírva, a szerzett pontszám fennmaradó részét pedig  a szóbelihez rögzítve. A szerzett pont összesen tehát ebben az esetben is maximum 45 pont lehet.

Mikorra várható a felvételi eredménye?
Végleges döntés csak az Oktatási Hivatal „vonalhúzása” után várható, ennek időpontja 2020. augusztus 25. A felvételi során elért pontszámok azonban már korábban elérhetőek a felvi.hu-n (minden Felvételiző a saját felvi.hu-s felületére belépve látja azt, miután lezárultak a vizsgák és minden dokumentum hiánypótlása megtörtént).

Egyéb, felvételivel kapcsolatos kérdésekkel hová fordulhatok?
mesterfelveteli@gtk.bme.hu